Thai Angel Cycling 2024
Thai Angel Cycling 2024
วันกิจกรรม
(Event Date)
03/Mar/2024
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
07/Feb/2024
ลานทวดงู ด่านนอก เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
Thai Angel Cycling 2023
Thai Angel Cycling 2023
วันกิจกรรม
(Event Date)
12/Mar/2023
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
12/Feb/2023
HATYAI PARK
Hatyai Car Free Day 2022
Hatyai Car Free Day 2022
วันกิจกรรม
(Event Date)
24/Sep/2022
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
19/Sep/2022
ห้างไดอาน่า หาดใหญ่
Thai Angel cycling 2021
Thai Angel cycling 2021
วันกิจกรรม
(Event Date)
07/Mar/2021
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
08/Jan/2021
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
Thai Angel Cycling 2020
Thai Angel Cycling 2020
วันกิจกรรม
(Event Date)
08/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
14/Apr/2020
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Hatyai Park @ Hatyai Songkhla Thailand
ปั่นเพื่อน้อง 2020 โรตารี่
ปั่นเพื่อน้อง 2020 โรตารี่
วันกิจกรรม
(Event Date)
01/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
01/Mar/2020
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปั่นเพื่อน้อง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปั่นเพื่อน้อง
วันกิจกรรม
(Event Date)
15/Dec/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
12/Dec/2019
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949