รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai Angel Cycling 2024


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E55-M10974
Kriangsak Ritthaphai
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E55-M10976
Martin Gowers
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E55-M10977
Huck Lee Beh
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : I am an insulin dependent Type 2 diabetic patient
-
-
4	E55-M10978
อับดุลมันนาน หะยีดือราแม
Man race ต่ำกว่า under18 เสือหมอบ Road bike
750
40
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : จ่าย 1000 รับ ถ้วย VIP
-
-
5	E55-M10024
เกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
6	E55-M10979
Lim Hwee Cheng
Women race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
7	E55-M9249
สุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
8	E55-M3311
Willy Teo
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
9	E55-M10980
Wee Siang Tan
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
10	E55-M10981
รัชวุฒิ สัมมาวรณ์
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
11	E55-M10982
นายเกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
12	E55-M10983
SOO BOON KUAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
13	E55-M10021
ณัฐพล เเซ่ลิ่ม
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
14	E55-M10985
BOON CHIN NICHOLAS HO
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
15	E55-M10986
ooi kim eng
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
16	E55-M10987
นายณัฐพงศ์ ขอสวัสดิ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
17	E55-M10988
TJ LiM
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : TjLim
-
-
18	E55-M10989
TJ LIM
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
19	E55-M6942
วรพจน์ มณี
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
20	E55-M10991
LEE Thong
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
21	E55-M10993
Soo Chan Hao
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
22	E55-M10992
Ng Bee Theng
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
23	E55-M10994
Tan Kok Loong Tan
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
24	E55-M10997
LIM CHOOI KIM
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
25	E55-M10995
LIM CHENG KEONG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
26	E55-M10996
PANG TENG CHOONG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
27	E55-M10998
Deenia Kwong
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
28	E55-M10999
ฮาซัน อุเซ็ง อุเซ็ง
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
29	E55-M11000
Thanyathep Chotkaew
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
30	E55-M11002
FONG CHUN WOON
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
31	E55-M11001
DANNY CHAN KONG KENG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
32	E55-M11003
REX WANG CHUU YANG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
33	E55-M11004
LUM KOK WENG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
34	E55-M11005
CHONG AI SENG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
35	E55-M11010
WANG CHUU JIUN
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
36	E55-M11006
LIONG FOOK LOY
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
37	E55-M11011
TAN MONG TATT
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
38	E55-M11009
LIM YOW WAH
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
39	E55-M11007
NG SOO KEE
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
40	E55-M11008
WONG KOK KEONG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
41	E55-M11012
LUM CHUO WAI
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
42	E55-M134
Srayut Kan
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
43	E55-M3224
Teh Kian Thai
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
44	E55-M9360
Tan Seng Teong
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
45	E55-M3222
Eng Jeng chuan
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
46	E55-M9361
Chiunh Li Yeu
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
47	E55-M11013
Choo Siew Khim
Women race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
48	E55-M9421
Tan Boon Chee
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
49	E55-M9398
Gan Chye Huat
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
50	E55-M11014
สินีนาฏ จินตลิขิตดี
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
51	E55-M11015
Supluk Gowers
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
52	E55-M11017
FABIAN WYLIE
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
53	E55-M11020
ABDUL SYAZWAN ABDUL RAHMAN
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
54	E55-M11019
MOHD HAFIZ ROZLI
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
55	E55-M11021
ABDUL HALIM HASAN
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
56	E55-M11024
Supaluk Gowers
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
57	E55-M11025
นฤภัทร สุขเเก้ว
Man race ต่ำกว่า under18 เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
58	E55-M70
HO BOON CHIN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
59	E55-M11033
KONG WAI HONG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
60	E55-M11035
YEAP QI WEI
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
61	E55-M11036
KONG WAI JIAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
62	E55-M11034
CHAN SOOK HAN
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
63	E55-M11039
Anthony Redrup
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รัลเสื้อแล้ว
-
-
64	E55-M11038
อุไร เร้ดรัพ
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รัลเสื้อแล้ว
-
-
65	E55-M11040
ภักดี ยอดขันธ์
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
66	E55-M11043
Tung Ho Fai
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
67	E55-M11044
Tan Kim Chuan
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
68	E55-M11045
Goh Chee Meng
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
69	E55-M11041
Bay Boon Liang Danny
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
70	E55-M11042
Bay Boon Meng Willy
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
71	E55-M11050
Yeo Kiam Ling
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
72	E55-M11051
Tan Shao Wei
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
73	E55-M11046
Maya Wong Chew Lan
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
74	E55-M11047
Ang Cheng San Ronald 5XL
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team...5XL
-
-
75	E55-M11048
Jerry Yeow Chuan Hock
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
76	E55-M11049
Ng Pei Sze
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
77	E55-M4202
ศักดิ์สกาว เกตุแก้ว
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
78	E55-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
79	E55-M11037
CHEONG NYIN FATT
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
80	E55-M11058
นายธนาศักดิ์ ธรรมเจริญ
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
81	E55-M11059
นายอิทธิพล หอเกียรติศักดิ์
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
82	E55-M11060
นายอนุพนธ์ แก้วศรี
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
83	E55-M11061
Teoh Peng Nai
Man race 50 up เสือภูเขา Mountain bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
84	E55-M10281
สิริวดี ปิ่นทองพันธ์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
85	E55-M11067
ศุภวรรณ เม่งช่วย
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
86	E55-M11069
พงษ์ธนิน โสภณธนินวิทย์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
87	E55-M11070
ภาลิณีย์ โสภณธนินวิทย์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
88	E55-M7198
จิรชาติ จิโรจน์กุล
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
89	E55-M11068
ศุภิสรา บุญฤทธิ์
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
90	E55-M11071
ร.ต.อ.ออมสิน สุกสี
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
91	E55-M2807
ฐาปนิตย์ อินทนงค์
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ช่างอ๊อฟ จักรยาน นาทวี
-
-
92	E55-M11072
ฐาปนิตย์ อินทนงค์
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
93	E55-M11073
chia chin lim
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
94	E55-M11074
ภูร์ สุวรรณคง
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ400
-
-
95	E55-M11075
ธนกฤต จินา
Man race ต่ำกว่า under18 เสือหมอบ Road bike
750
30
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
96	E55-M4135
รัฐกร นิลกำจร
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
97	E55-M11076
นายดนัย สาธิตอภิบาลวงศ์
Man race 50 up เสือภูเขา Mountain bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
98	E55-M11077
กฤษฎา คีรีแก้ว
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
99	E55-M11080
Vijarn Jaisamer
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
100	E55-M11081
อดิศร ขาวสังข์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
101	E55-M11082
Mustafa Bin Husin
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
102	E55-M11083
Thanitdach Saromad
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
103	E55-M11087
LI MON PEROM
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
104	E55-M11086
TEH BOON CHENG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
105	E55-M11088
PHIRAT EMAN
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
106	E55-M11091
NATHCEETA ENG TIAU
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
107	E55-M11089
KAMRON CHAT
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
108	E55-M11090
GUAN DIN SENG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
109	E55-M11092
wong chee seng
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
110	E55-M11097
phuah kok eng
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
111	E55-M11098
lim siew theng
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
112	E55-M11099
joni tham chi won
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
113	E55-M11093
Lim yeow giap
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
114	E55-M11096
kavin chong jingxian
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
115	E55-M11100
kiew see hean
Man race 50 up เสือภูเขา Mountain bike
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
116	E55-M11094
Kwan wai kiat
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
117	E55-M11095
eugene lam wai sing
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : kiew hugo จ่ายแล้ว
-
-
118	E55-M11105
dazrulbani bin daud
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
119	E55-M11101
Nikpon Hajiwangoh
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
120	E55-M11102
shamsudin b othman
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
121	E55-M11103
mohamad nawi bin mamat
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
122	E55-M11104
huslan bin hussain
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
123	E55-M11106
yaakub bin mohd kasim
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
124	E55-M11107
kamarudin b deraman
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
125	E55-M11109
azman b awang
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
126	E55-M11108
hamdan b hussain
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
127	E55-M11110
shaari bin mat
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
128	E55-M11111
samuri bin mohd mussim
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
129	E55-M11118
abdul harith bin arshad
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
130	E55-M11115
mohama fikri bin mohamad daud
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
131	E55-M11113
raja abdullah bin raja ismail
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
132	E55-M11114
johan bin abdul harith
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
133	E55-M11112
ramli b musa
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
134	E55-M11117
kamarudin b daud
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
135	E55-M11116
zulkernai b omar
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
136	E55-M11119
wok rahimah binti abdullah
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : salasa100 paid
-
-
137	E55-M11120
PHISERM SET
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
138	E55-M11121
อำนาจ ยศะวสุวิสุทธิ์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
139	E55-M11122
มานิตย์ ฉายศิริพันธ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
140	E55-M4602
พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ทีม เสาร์สะกิด ทุ่งสง จ่ายแล้ว
-
-
141	E55-M11123
Warinthorn Phetpraphan
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
142	E55-M3249
ไพรัช วรรณรัตน์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
143	E55-M11124
ไชยวัฒน์ หวังแอ หวังแอ
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
144	E55-M11125
วีรชัย เฉลิมธำรงเาช
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
145	E55-M11127
สิทธิพล หวังแอ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
146	E55-M11130
สัณห์ฐกร ประเสริฐกุลวงศ์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
147	E55-M11131
กาเสม มะเส็น
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
148	E55-M11132
นายธีระพงศ์ จันทรมาศ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
149	E55-M11133
นรเศรษฐ์ หาญอักษรณรงค์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
150	E55-M11135
สุนทร เพชรสังข์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
151	E55-M11134
สุทธิภัทร ศรีพูล
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
152	E55-M11136
พีระ จินะดิษฐ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
153	E55-M11129
ธีระพงศ์ จันทรมาศ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอาเสื้อยืด ไซด์ M ยอดโอน 500-
-
-
154	E55-M11137
วิษณุ จิตรวิโรจน์
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
155	E55-M11138
Ong King joo
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
156	E55-M11141
สุเชน มณีโชติ
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
157	E55-M11140
ว่าที่ ร.ท วราวุธ ฉิมเรือง
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
158	E55-M11139
ธีระชัย กันทะวงค์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
159	E55-M10125
สุบินทร์ ชะโนวรรณ
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว เสื้อยืด
-
-
160	E55-M688
หะหรูน แหละตี
Man race 50 up เสือภูเขา Mountain bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
161	E55-M11142
PIYAWUT PONGPAIBOON
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
162	E55-M11143
ORAPAN NUANJAN
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
163	E55-M11144
สมชาย​ สุนทรมหิทธิ
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
164	E55-M11145
ณรงค์ฤทธิ์​ รัตนวงษ์
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
165	E55-M11146
เริงฤทธิ์ ประชาตรี
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
166	E55-M11147
ณรงค์​ฤทธิ์​ รัตนวงษ์
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
167	E55-M11148
พีรพันธ์ วิสุทธิวัชรกุล
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
168	E55-M7249
ดุสิต เพชรสุทธิ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
169	E55-M11149
อนันต์ สังขวัตร
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
170	E55-M11150
สันติภาพ ชัยเวทย์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
171	E55-M11151
ณัฐพงศ์ ช่วยเนื่อง
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
172	E55-M10131
เตชทัต สุวรรณโณ
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
173	E55-M11152
นิตยา แซ่ยุ่น
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
174	E55-M3847
อธิคม แก้วประสมวงศ์
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
175	E55-M3954
วิษณุ จิตรวิโรจน์
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
176	E55-M11153
พัลลภ นพคุณ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
177	E55-M3801
สมศักดิ์ คงทรัพย์
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
178	E55-M10029
นริศ นพคุณ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
179	E55-M10026
จิตนิวรณ์ เพ็งรัตน์
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
180	E55-M3903
พยัคฆ์ ลิ่มหลัก
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
181	E55-M4050
เวียงชัย ช่วยขาว
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
182	E55-M11154
สุธี ไหวพริบ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
183	E55-M11155
สุรชัย สุขกุล
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
184	E55-M11156
สุรพรชัย หงษ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
185	E55-M11157
วรโชติ ทรัพย์กิด
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
186	E55-M10249
ธราธร ภูธรารักษ์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ400
-
-
187	E55-M11159
กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ400
-
-
188	E55-M11158
กชกร บุญเลิศ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ400
-
-
189	E55-M11160
ธนกฤต นาคบัว
Man race 50 up เสือภูเขา Mountain bike
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
190	E55-M11161
ชยธร เที่ยวแสวง
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ400 จ่ายแล้ว
-
-
191	E55-M11162
ธนาพร อ่อนประเสริฐ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
192	E55-M11163
ภัทรภร อินมณเทียร
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ซื้อเสื้อ 3 ตัวอย่างเดียว จ่ายแล้ว
-
-
193	E55-M11164
อำนาจ Amnart Yasawasuwisut
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อจ่ายแล้ว 400
-
-
194	E55-M11165
ไพโรจน์ คะนันชาติ
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไม่รับเสื้อ 400 จ่ายแล้ว
-
-
195	E55-M11166
ซัลวา ตาเดอินทร์
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
196	E55-M11172
ทมพรรณ ฉายาวัฒนา (มิ้ง)
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว Angel
-
-
197	E55-M11167
ศยามล ชะโลธร (เก๋)
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว Angel
-
-
198	E55-M11174
สุนิล​ธร เขียว​สุวรรณ (พี่ตูน)
Women race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว Angel
-
-
199	E55-M11171
นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา(รี่)
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว Angel
-
-
200	E55-M11168
กรรณิกา เพ็ชร์ดี (ตาล)
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว Angel
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949