รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai Angel Cycling 2024


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E55-M10974
Kriangsak Ritthaphai
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E55-M10976
Martin Gowers
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E55-M10977
Huck Lee Beh
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : I am an insulin dependent Type 2 diabetic patient
-
-
4	E55-M10978
อับดุลมันนาน หะยีดือราแม
Man race ต่ำกว่า under18 เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : จ่าย 1000 รับ ถ้วย VIP
-
-
5	E55-M10024
เกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
6	E55-M10979
Lim Hwee Cheng
Women race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
7	E55-M9249
สุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
8	E55-M3311
Willy Teo
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
9	E55-M10980
Wee Siang Tan
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
10	E55-M10981
รัชวุฒิ สัมมาวรณ์
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
11	E55-M10982
นายเกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
12	E55-M10983
SOO BOON KUAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
13	E55-M10021
ณัฐพล เเซ่ลิ่ม
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
14	E55-M10985
BOON CHIN NICHOLAS HO
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
15	E55-M10986
ooi kim eng
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
16	E55-M10987
นายณัฐพงศ์ ขอสวัสดิ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
17	E55-M10988
TJ LiM
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : TjLim
-
-
18	E55-M10989
TJ LIM
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
19	E55-M6942
วรพจน์ มณี
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
20	E55-M10992
Ng Bee Theng
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
21	E55-M10993
Soo Chan Hao
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
22	E55-M10991
LEE Thong
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
23	E55-M10994
Tan Kok Loong Tan
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
24	E55-M10995
LIM CHENG KEONG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
25	E55-M10996
PANG TENG CHOONG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
26	E55-M10997
LIM CHOOI KIM
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
27	E55-M10998
Deenia Kwong
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
28	E55-M10999
ฮาซัน อุเซ็ง อุเซ็ง
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
29	E55-M11000
Thanyathep Chotkaew
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
30	E55-M11004
LUM KOK WENG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
31	E55-M11001
DANNY CHAN KONG KENG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
32	E55-M11002
FONG CHUN WOON
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
33	E55-M11003
REX WANG CHUU YANG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
34	E55-M11009
LIM YOW WAH
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
35	E55-M11011
TAN MONG TATT
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
36	E55-M11005
CHONG AI SENG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
37	E55-M11006
LIONG FOOK LOY
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
38	E55-M11007
NG SOO KEE
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
39	E55-M11008
WONG KOK KEONG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
40	E55-M11010
WANG CHUU JIUN
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
41	E55-M11012
LUM CHUO WAI
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : NCC Malaysia ... เฟส Nicholas Ho
-
-
42	E55-M134
Srayut Kan
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
43	E55-M3224
Teh Kian Thai
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
44	E55-M9360
Tan Seng Teong
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
45	E55-M3222
Eng Jeng chuan
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
46	E55-M9361
Chiunh Li Yeu
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
47	E55-M11013
Choo Siew Khim
Women race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
48	E55-M9421
Tan Boon Chee
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
49	E55-M9398
Gan Chye Huat
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
50	E55-M11014
สินีนาฏ จินตลิขิตดี
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
51	E55-M11015
Supluk Gowers
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
52	E55-M11017
FABIAN WYLIE
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
53	E55-M11020
ABDUL SYAZWAN ABDUL RAHMAN
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike
750
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
54	E55-M11019
MOHD HAFIZ ROZLI
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
55	E55-M11021
ABDUL HALIM HASAN
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
56	E55-M11024
Supaluk Gowers
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
57	E55-M11025
นฤภัทร สุขเเก้ว
Man race ต่ำกว่า under18 เสือหมอบ Road bike
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
58	E55-M70
HO BOON CHIN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
59	E55-M11028
LIAN SAN SUI
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
60	E55-M11029
LIM LEE WAH
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
61	E55-M11026
CHOONG YEAN HAUR
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
62	E55-M11027
LEE KING CHEW
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
63	E55-M11034
CHAN SOOK HAN
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
64	E55-M11030
ENG KIM HONG
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
65	E55-M11032
LIAN SAHN HORE
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
66	E55-M11033
KONG WAI HONG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
67	E55-M11031
PANG THIAM FATT
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
68	E55-M11035
YEAP QI WEI
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
69	E55-M11036
KONG WAI JIAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 750฿
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
70	E55-M11038
อุไร เร้ดรัพ
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รัลเสื้อแล้ว
-
-
71	E55-M11039
Anthony Redrup
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รัลเสื้อแล้ว
-
-
72	E55-M11040
ภักดี ยอดขันธ์
VIP เสื้อยืด T-shirt and medal
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
73	E55-M11044
Tan Kim Chuan
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
74	E55-M11045
Goh Chee Meng
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
75	E55-M11041
Bay Boon Liang Danny
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
76	E55-M11042
Bay Boon Meng Willy
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
77	E55-M11043
Tung Ho Fai
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
78	E55-M11050
Yeo Kiam Ling
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
48
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
79	E55-M11051
Tan Shao Wei
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
80	E55-M11046
Maya Wong Chew Lan
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
81	E55-M11047
Ang Cheng San Ronald 5XL
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
48
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team...5XL
-
-
82	E55-M11048
Jerry Yeow Chuan Hock
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
83	E55-M11049
Ng Pei Sze
VIP Jersey medal and trophy 1000฿
1,000
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : Tampines cycling team
-
-
84	E55-M4202
ศักดิ์สกาว เกตุแก้ว
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
85	E55-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
เสื้อปั่น VIP Jersey medal ระยะ 40 km.
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
86	E55-M11037
CHEONG NYIN FATT
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949