ขั้นตอนการสมัคร งานวิ่ง-ปั่น
วันกิจกรรม
(Event Date)
03/Mar/2023
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
03/Mar/2023
หาดใหญ่
Family Run โรงเรียนวัดบางศาลา ครั้งที่ 2
วันกิจกรรม
(Event Date)
22/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
22/Feb/2020
โรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
Thai angel cycling 2020
วันกิจกรรม
(Event Date)
08/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
08/Feb/2020
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Hatyai Park @ Hatyai Songkhla Thailand
ปั่นเพื่อน้อง 2020
วันกิจกรรม
(Event Date)
01/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
01/Feb/2020
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา
ปันบุญอุ่นรัก
วันกิจกรรม
(Event Date)
19/Jan/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
19/Dec/2019
วัดปทุมธาราวาส (วัดโปะหมอ) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิ่งเพื่อช่้าง Run for Elephants 2020
วันกิจกรรม
(Event Date)
19/Jan/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
15/Dec/2019
โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ยักษ์กัญชาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
วันกิจกรรม
(Event Date)
01/Oct/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
30/Nov/2019
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
"จากจานเปล่า สู่จานข้าว" Virtual Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
15/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
30/Nov/2019
วิ่งที่ไหนในโลกก็ได้
Hatyai Happy Mothers Day Walk & Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
12/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
12/Jul/2019
สนามจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949