รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai Angel Cycling 2023


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E48-M979
How Kie
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : If it's jersey size, then is size S / 36 and if it's a T shirt then is size M / 38
-
-
2	E48-M775
ฐิติกาญจน์ ปัญญาธีระกุล
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E48-M4280
อุไรรัตน์ จันหนู
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
4	E48-M7729
Vincent Lim
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
5	E48-M294
มานะ คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
6	E48-M293
สุนิษา คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
7	E48-M7747
พิกุล ยกทองมา
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สั่ง 2 ตัว S M ..พิกุล ยกทองมา 7 บริรักษ์อุทิศ ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 081-5994202
-
-
8	E48-M7759
ภัทรภร อินมณเทียร
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : 2XS 2 ตัว นางภัทรภร อินมณเทียร โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 โทร.0971183106
-
-
9	E48-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
10	E48-M151
ดวงพร เสนาวัลย์
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
11	E48-M7801
Dusit Petsut
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
12	E48-M1132
Hian Ho Lim
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
13	E48-M1246
Bryan Toong Chin Seang
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
14	E48-M7808
Fung Huat Lo
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
15	E48-M7809
Siang Pheng Lau
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
16	E48-M7811
Teong Chooi Teoh
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
17	E48-M7810
Mei Lee Wong
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
18	E48-M7812
Chuen Kim Yap
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
19	E48-M7813
Sook Min Tan
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
20	E48-M7814
Brandon Lok Toong Yin
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
21	E48-M7816
Siew Hong Chua
Women race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
22	E48-M7817
Woon Yih Hwang
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
23	E48-M7818
Lee Chen Mak
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
24	E48-M7828
สาโรจน์ บุญเลิศ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : ซื้อเสื้ออย่างเดียว
-
-
25	E48-M8723
Jeff Benson
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Jeffrey Benson
-
-
26	E48-M9151
นาย เฉลียว คำนอก
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่ง โรงแรม อาวานี่พัทยารีสอร์ท 218/2-4 ถ.พัทยาสาย 2 ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
-
-
27	E48-M7005
สมบัติ แสงมณี
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
28	E48-M9276
วสันต์ แก้วโสตร
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
29	E48-M9282
Wah Khai Liew
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
30	E48-M9283
Pung Kit Liang
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
31	E48-M9284
Ann Gie Goh
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
32	E48-M9285
Hooi Cheng Lee
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
33	E48-M9286
Pooi Kian Lee
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
34	E48-M9287
Eam Hooi Lee
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
35	E48-M9288
Danny Lim Boon Keat
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
36	E48-M9289
MEE FOONG HONG
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
37	E48-M9290
Kian Hing Ong
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
38	E48-M9292
Pei Ling Hoo
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
39	E48-M9293
นายวรพจน์ มณี
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
40	E48-M9295
Chan Wia Chong
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
41	E48-M253
Saw Eng Hock
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
42	E48-M9316
CHUAH SOO TING
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
43	E48-M9315
GOH BEE LAY
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
44	E48-M9319
TEONG PEI YUK
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
45	E48-M9320
ONG HUP HENG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
46	E48-M240
Luo Han Wei
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
47	E48-M304
LIM AING
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
48	E48-M9317
ANG LEE YONG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
49	E48-M9321
NGOI CHAN TONG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
50	E48-M9318
CHIN MENG YEOW
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
51	E48-M261
Low Koh Hong
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
52	E48-M247
Ooi See Peng
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
53	E48-M9322
NG SIEW PHOAY
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
54	E48-M9336
Mun Kwong Tang
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
55	E48-M9342
Siong Piau Chen
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
56	E48-M9343
Boh Hwa Wong
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
57	E48-M9344
Kim Foong Hiew
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
58	E48-M9345
Moy Lee Tan
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
59	E48-M9346
Wai Leng Lam
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
60	E48-M9347
Kiam Soon Joo
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
61	E48-M9352
Allan Sim
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
62	E48-M3224
Teh Kian Thai
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
63	E48-M9360
Tan Seng Teong
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
64	E48-M9361
Chiunh Li Yeu
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
65	E48-M3222
Eng Jeng chuan
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
66	E48-M3223
Choo Siew khim
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
67	E48-M9372
นิธิพัฒน์ บั้นบูรณ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
68	E48-M9375
ปลิต โชติไพบูลย์พันธุ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
69	E48-M9374
นุกูล ชูนุ้ย
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
70	E48-M9376
บรรเจิด ร่มโพธิ์ชี
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
71	E48-M9378
ศุภกร วงศมาจารภิญญา
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
72	E48-M9373
นูยี มะลาเย็ง
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
73	E48-M9377
สมชาย ลี้สกุล
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
74	E48-M9380
ศรีไพร ศรีสงคราม
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
75	E48-M9381
บรรจง พุ่มจันทร์
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
76	E48-M9382
พนิดา ทันวงษา
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
77	E48-M9383
เขมิกา ล้อธรรมคุณ
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
78	E48-M9379
รวิวรรณ ชูนุ้ย
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
79	E48-M9386
รอปี บือราเฮง
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
80	E48-M9388
ปรางทิพย์ ปัญญาดุจเพชร
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
81	E48-M9384
พิกุล หวังวรลักษณ์
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
82	E48-M9385
ชนะรัตน์ ร่มโพธิ์ชี
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
83	E48-M9387
อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแว
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
84	E48-M9389
วิทยา สุขสวัสดิ์
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
85	E48-M9390
ประสิทธิ์ สุขพาส
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
86	E48-M9392
ดือรามัน สาตานิง
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
87	E48-M9391
บัณฑิต ชาตะกูล
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : กลุ่ม10คนขึ้นไป
-
-
88	E48-M9397
อังกฤษ จารุมณี
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
89	E48-M9398
Gan Chye Huat
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
90	E48-M9420
นวลปรางค์ ชัยฤทธิ์
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
91	E48-M9421
Tan Boon Chee
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
92	E48-M9422
KIM KIEN BONG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
93	E48-M9423
Jesse Chan Yang Wei
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
94	E48-M9531
ชยุตรา แก้วระบายสี
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
95	E48-M9777
สมคิด ลือสิริพาณิชย์
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
96	E48-M9778
โสภา ลือสิริพาณิชย์
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
97	E48-M9992
Lai Heong Tiang
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
98	E48-M10001
Lim Si sin
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
99	E48-M10010
Sibyl Tan
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
30
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : sibyltan@gmail.com
-
-
100	E48-M10011
suttipan muangsuankwan
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
101	E48-M9098
พงศกร จ่างพิพัฒน์นวกิจ
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
102	E48-M10015
เริงฤทธิ์ ประชาตรี
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
103	E48-M4587
ธีระพงศ์ จันทรมาศ
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รุ่นเสื้อยืด 500
-
-
104	E48-M10017
Norhanani Mohd khadzi
Women race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
105	E48-M10018
Kevan Tay
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
106	E48-M10020
Mohd saufil bahri Yaakub
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
107	E48-M10021
ณัฐพล เเซ่ลิ่ม
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
108	E48-M3799
วินิจ ประสมพงศ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วที่เฮียชัย
-
-
109	E48-M3565
ทินกร เรืองจันทร์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วที่เฮียชัย
-
-
110	E48-M9249
สุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
111	E48-M10023
ศิลาดล ชาสุวรรณ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
112	E48-M3801
สมศักดิ์ คงทรัพย์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
113	E48-M10024
เกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
114	E48-M10025
สุพงศ์ พวงแก้วมณี
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
115	E48-M10026
จิตนิวรณ์ เพ็งรัตน์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
116	E48-M10028
ภาณุรักษ์ สกุลพันธุ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
117	E48-M10029
นริศ นพคุณ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
118	E48-M10030
สุทธิศักดิ์ อยู่ประสิทธิ์
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
119	E48-M10032
สุพจน์ พรหมระเบียบ
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วที่เฮียชัย
-
-
120	E48-M2667
ดำริห์ ศูระศรางศุ์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครปั่นจักรยาน งาน angel
-
-
121	E48-M10033
KIEW SEE HEAN
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
122	E48-M10035
Teoh Cheah Yeow
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
123	E48-M10036
Yap Peng Hock
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
124	E48-M10037
Yeow Wan Teng
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
125	E48-M938
Cheng chin hwa
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
126	E48-M947
Gemini chong
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
127	E48-M940
Ku Ah kau
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
128	E48-M10034
Ku Chin Yuan
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
129	E48-M942
Lee Bee wah
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
130	E48-M10039
Peng Koon Seng
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
131	E48-M10038
Lim Chin Eng
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
132	E48-M951
ooi chooi im
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
133	E48-M10045
KANG MIN CHUR
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
134	E48-M10046
KAN WING HOCK
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
135	E48-M919
Tai eng seng
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
136	E48-M10047
GOH LEE FONG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
137	E48-M10041
CHEW CHUNG WAY
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
138	E48-M10048
KON YA MEI
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
139	E48-M10042
TAN KIAN YO
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
140	E48-M10043
YEW KOK CHOOI
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
141	E48-M10044
ALLan THAM KONG LOON
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
142	E48-M10049
TAN KEAM HENG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
143	E48-M10050
HENG WEI JUANG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
144	E48-M10051
LIM SENG KAI
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
145	E48-M10052
Wong HOE FUN
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
146	E48-M10053
Chang kut choy
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
147	E48-M10054
LEO SOW TENG
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
148	E48-M10056
TONY LEE
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
149	E48-M10058
Mitaphon Jang
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
150	E48-M10059
วราวุธ ฉิมเรือง
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
151	E48-M10060
KITTI WICHANON
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
152	E48-M10063
นายไพรัช วรรณรัตน์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
153	E48-M3765
ฟาริดา คงจรัส
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
154	E48-M10064
โทนี สุวรรณมณี
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วที่เฮียชัย
-
-
155	E48-M10065
อนุ ไมมะหาด
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร จ่ายเงินแล้ว
-
-
156	E48-M7605
วัสสันต์ เต๋เอียดหยอ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร จ่ายเงินแล้ว
-
-
157	E48-M10066
มะรอนิง อาลี
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร จ่ายเงินแล้ว
-
-
158	E48-M10067
เฉลี่ยว คำนอก
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเสื้อแล้ว
-
-
159	E48-M4026
ธรรมบาล ขุนวิจิตร์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร รับเสื้อแล้ว
-
-
160	E48-M10069
Saran Salaeh
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
161	E48-M10070
ปราโมทย์ นวลเศษ
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ปราโมทย์ นวลเศษ 67ม.2ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120(0812737715)
-
-
162	E48-M10072
Aeknipat Jamderm
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : ไซค์เสื้อ 50
-
-
163	E48-M10071
Aeknipat Jamderm
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : ไซค์เสื้อ 50
-
-
164	E48-M10073
พณา บัวศรี
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
165	E48-M10074
ภูดิศ บวรณรงค์เดช
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
166	E48-M10075
Sa-aree Samae
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : โอนให้ใครไม่รู้
-
-
167	E48-M10076
พีระยุทธ เหล่าประชาวิทย์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
168	E48-M10077
thunyatid sisom
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
169	E48-M10078
รัฐฐพล อนนตรี
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
170	E48-M10079
อดุล หมัดสุไหลหมาน
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
171	E48-M10080
แสงเทียน ฟ้าแลบ
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
172	E48-M10081
ชวนชื่น ทวยมีฤทธิ์
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
173	E48-M10083
เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
VIP T-shirt and medal : 350฿ , 60 RM
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
174	E48-M10084
น.ส หรรษา วาทา
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
175	E48-M10086
ประพัฒน์ แก้ววิไลย
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
176	E48-M10087
วิสิฑฐ์ สังข์แก้ว
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
177	E48-M10088
สมจิตร์ สังข์แก้ว
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
178	E48-M10090
สมศักดิ์ ชัยมณี
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
179	E48-M10091
มรรษนิการ์ คารว์
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
180	E48-M10092
นายเศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
VIP T-shirt and medal : 350฿ , 60 RM
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : 299/118 หมู่บ้านประกายทองวิลเลจ หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-
-
181	E48-M10093
นรีรัตน์ ศิวาการ
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว สมัครที่พี่ต้น ยังไม่มีรุ่นชัดเจน
-
-
182	E48-M10094
ปั้นภพ สารมาคม
VIP Jersey medal 30 Km 750฿ , RM 120
750
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
183	E48-M10095
์Nobphadon singsarothai
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : นพดล สิงห์สโรทัย 92/11 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทร0894745219
-
-
184	E48-M10097
สุทธิพงศ์ วิชัยดิษฐ์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
185	E48-M10101
อะห์หมัด แวอายี
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
186	E48-M10098
สะอารี สะแม
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
187	E48-M10100
กอซาลี หวังหวัง
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
188	E48-M10099
มูฮัมมัดฟิตรี ยะ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
189	E48-M4237
อำรี สายอ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
190	E48-M4238
สุฮัยมีน สายอ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
191	E48-M10104
อับดุลฮากีม หะยีสามะ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
192	E48-M10103
แวซาการียา เลาะซูรี
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
193	E48-M10102
ซาฟาอี หวันหวัง
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
194	E48-M10105
วีรยุทธ ลิลา
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อยืด450
-
-
195	E48-M10106
สุวิทย์ แจ้งสันต์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วที่เฮียชัย
-
-
196	E48-M10107
Wong Chee Seng
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
197	E48-M10108
Yeah Thien Foo
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
198	E48-M10109
kwan wai kiat
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
199	E48-M10110
พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 88 Km 750฿ ,RM 120
750
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
200	E48-M10111
Pramote kaewmanee
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 180
1,000
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949