รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
วิ่งลอยฟ้าเพื่อน้อง นศท.มทบ.42 ครั้งที่ 1


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E52-M10261
ชยณัฐ จรรยาภรณ์
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
2	E52-M10262
อนุวัฒน์ ละมุล
VIP 1000 รับถ้วยรางวัลทุกท่าน และ เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E52-M10263
Sorosth Thepsathit
VIP 1000 รับถ้วยรางวัลทุกท่าน และ เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
1,000
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
4	E52-M10265
กัณฐิมา วิไลรัตน์
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
5	E52-M10264
กัณฐิมา วิไลรัตน์
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
6	E52-M4893
สิทธิศักดิ์ เกิดกูล
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
7	E52-M10266
วีระดช อินทรักษ์
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 60 ปีขึ้นไป
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
8	E52-M10267
รัชณี กิ่งพา
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 50-59 ปี
450
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
9	E52-M10268
ประสิทธิ์ ชัยกิจวัฒนะ
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 60 ปีขึ้นไป
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
10	E52-M10269
นางสาวรุจิดา สุขใส
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 50-59 ปี
450
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
11	E52-M10270
จุฑารัตน์ ปริศวงศ์
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 60 ปีขึ้นไป
450
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
12	E52-M9293
นายวรพจน์ มณี
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
40
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
13	E52-M9583
เยี่ยมศรี สุพรรณรัตน์
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 50-59 ปี
450
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
14	E52-M9653
สมศักดิ์ ชีวานุรัตน์
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 50-59 ปี
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
15	E52-M8545
นางนงคราญ พันธ์จู
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
16	E52-M8573
นางรัตนา สมนวล
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
40
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
17	E52-M10272
โสฬษฒ์ เทพสถิตย์
VIP 1000 รับถ้วยรางวัลทุกท่าน และ เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
1,000
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
18	E52-M10273
เชาวลิต จิตตดำริ
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 50-59 ปี
450
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
19	E52-M7273
Chonlachai Loyluan
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 40-49 ปี
450
42
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
20	E52-M10274
Rouchaneewan Hosuwan
รุ่นอายุมินิมาราธอน 10 km 40-49 ปี
450
36
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-
21	E52-M10275
ดร.ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร
VIP 1000 รับถ้วยรางวัลทุกท่าน และ เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
1,000
38
กำลังตรวจสอบ/Checking
หมายเหตุ : ด็อก​เตอร์​ฟาโรห์​จิ​ว​ซ์​นัก​โหรา​จาร​ย์แห่ง​ประเทศไทย​และ​นางงาม​ห้า​สมัย​
-
-
22	E52-M2969
ชลชัย ลอยเลื่อน
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
23	E52-M10277
คุณ อุษา ไชยเพ็ชร
ฟันรัน 350 บาท ถ้วย Over all ระยะ 4 กิโลเมตร
350
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949