DANNOK Mini Marathon & Funrun 2023

รับสมัคร (Number required)
1,000
สมัครแล้ว (Apply Now)
366

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 06/Aug/2023

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 26/Jul/2023

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานวิ่ง

ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม (No fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

fun15 : ฟันรัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun29 : ฟันรัน รุ่นอายุ 16-29 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun30 : ฟันรันรุ่นอายุ 30-39 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun40 : ฟันรันรุ่นอายุ 40-49 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun50 : ฟันรันรุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ค่าสมัคร 350 บาท
mini18 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini29 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุ19-29 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini30 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุ30-39 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini40 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุ40-49 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini50 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุ50-59 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini60 : มินิ มาราธอน10.5km รุ่นอายุ60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 450 บาท
tshirt : ซื้อเสื้ออย่างเดียวส่งฟรี
ค่าสมัคร 350 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

เทศบาลตำบลสำนักขาม ร่วมกับ

ชมรมเดิน-วิ่งเมืองด่านนอก

ขอเชิญชวน นักวิ่ง ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน

"DANNOK Mini Marathon & Funrun 2023"


ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 

ณ บ่อปลาวีเจ ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา 


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง

-ระยะ ฟันรัน 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท

-ระยะ มินิ-มาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท


#VIP วิ่งระยะใดก็ได้ เสื้อ+เหรียญ+ของที่ระลึก ค่าสมัคร 1,000 บาท


กติกาการแข่งขัน แบ่งรุ่นอายุ ชาย-หญิง

-ฟันรัน ชาย-หญิง

 +รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 +รุ่นอายุ 16-29 ปี

 +รุ่นอายุ 30-39 ปี

 +รุ่นอายุ 40-49 ปี

 +รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป


-มินิ มาราธอน ชาย-หญิง

 +รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

 +รุ่นอายุ 19-29 ปี

 +รุ่นอายุ 30-39 ปี

 +รุ่นอายุ 40-49 ปี

 +รุ่นอายุ 50-59 ปี

 +รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัล : 1-1000 คน 

ถ้วยรางวัล : ลำดับที่ 1-5 ของทุกรุ่น


เปิดรับสมัคร ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 20 กรกฎาคม  2566

สมัครได้ที่ ...


สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงาน เทศบาลตำบลสำนักขาม

..

ปิดรับสมัคร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 


รายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มัสยิด ฟัตฮูอิสลามี 

#Dannokminimarathon_funrun2023

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949