รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai angel cycling 2020


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
รุ่น-เส้นทาง (Route)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E28-M24
kasama khruaniam
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
2	E28-M26
นัฐพร แก้วตาทิพย์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
3	E28-M27
สาวิตรี นวลมี
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
รอจ่ายเงิน
-
-
4	E28-M30
teh chee hong
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
32
กำลังตรวจสอบ
-
-
5	E28-M32
รัฐกล คัคโนภาส
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
6	E28-M28
ปิยรัตน์ สินพิศุทธ์
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
7	E28-M31
อัญชลี อมตเวทย์ 
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
8	E28-M34
ธนเดช เพ็งแก้ว
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
9	E28-M35
เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
10	E28-M36
ครรชิต ศรีสุวรรณกาฬ
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
11	E28-M37
วิสัน สุคะมะโน 
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey....early bird 600฿ ( 95 RM)
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
หมายเหตุ : ซื้อเพิ่ม S
-
-
12	E28-M38
ผดุงศักดิ์ ชูสุวรรณ
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
13	E28-M40
มณฑาทิพย์​ เสรีชุษณะ
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
14	E28-M41
นวพร วิจิตรพันธุ์
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
15	E28-M42
มลฤดี แนบเนียน
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
16	E28-M43
รอสณี สนุง
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
17	E28-M44
นูรฮาญาตี เจะฮะ
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
18	E28-M45
บุปผา ศิริพร
VIP T-shirt and medal : 350฿ , 55 RM
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
19	E28-M46
จารุณย์ ชินพิเศษ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey....early bird 600฿ ( 95 RM)
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
20	E28-M47
สราวุฒิ บินคาเดอร์
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
21	E28-M51
ศรากร มัทหมูหมาท
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
รอจ่ายเงิน
หมายเหตุ : ซื้อเพิ่ม S
-
-
22	E28-M52
Goh Jooi Hung
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
40
รอจ่ายเงิน
-
-
23	E28-M54
Pek Yen
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
30
รอจ่ายเงิน
-
-
24	E28-M55
Soon aik Teng
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
25	E28-M58
Poh boon Tien
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
26	E28-M59
Tiong Kee Chwan
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
27	E28-M61
Ngo Cheng Hooi
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
28	E28-M62
Tan Sook Fang
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
29	E28-M60
JIN SHENG CHOY
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
44
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
30	E28-M65
MAUN KEING CHEONG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
31	E28-M66
AZRIL KARIM ANWAR BATCHA
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
32	E28-M67
TOH MENG PANG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
33	E28-M68
YIK MUN CHAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
34	E28-M69
KAM HUA CHAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
35	E28-M70
HO BOON CHIN
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
32
รอจ่ายเงิน
-
-
36	E28-M80
ภคมน หงษ์คู
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด buy only Tshirt.... 250฿ ( 40 RM)
250
38
รอจ่ายเงิน
-
-
37	E28-M82
วรวรรณ ขณะรัตน์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
รอจ่ายเงิน
-
-
38	E28-M85
สรัช ดอกบัวแก้ว
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด buy only Tshirt.... 250฿ ( 40 RM)
250
42
รอจ่ายเงิน
-
-
39	E28-M92
Mohd Zul Fahmi Mohd Sopian
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
46
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
40	E28-M94
อดิศร เปียกลิ่น
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
38
รอจ่ายเงิน
-
-
41	E28-M96
See Hean Kiew
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
46
รอจ่ายเงิน
-
-
42	E28-M115
Sornthep Jantaban
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
42
รอจ่ายเงิน
-
-
43	E28-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
44	E28-M118
พรอุมา หวันละเบ๊ะ
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
45	E28-M119
สุกัญญา หวัดแท่น
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
46	E28-M120
อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
46
รอจ่ายเงิน
-
-
47	E28-M121
นิตยา แซ่ยุ่น
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
30
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
48	E28-M125
มนต์ชาย ศรีนาค
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
49	E28-M127
ร.ต.ต.สังคม อินฟากท่า
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey....early bird 600฿ ( 95 RM)
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
หมายเหตุ : ซื้อเพิ่ม S
-
-
50	E28-M128
อวยพร บุญวงศ์
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
51	E28-M129
สุนีรัตน์ อนุเสถียร
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
32
รอจ่ายเงิน
-
-
52	E28-M122
สักก์ ธรรมเจริญ
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
53	E28-M130
ภูดิท จันทวดี
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
36
รอจ่ายเงิน
-
-
54	E28-M133
รอนีตา นอระพา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
55	E28-M134
Srayut Kan
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
44
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
56	E28-M136
ธารทิพย์ สงสุวรรณ
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
57	E28-M137
นงเยาว์ ศึกหาญ
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
58	E28-M138
นงนุช อิ่มอุระ
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
59	E28-M139
นิภา จิอู๋
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
60	E28-M140
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
61	E28-M145
อดิศร เปียกลิ่น
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
62	E28-M148
watcharapong parakit
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
-
รอจ่ายเงิน
หมายเหตุ : test ระบบ
-
-
63	E28-M149
Mohd Zul Fahmi Mohd Sopian
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
46
รอจ่ายเงิน
-
-
64	E28-M151
ดวงพร เสนาวัลย์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
38
รอจ่ายเงิน
-
-
65	E28-M153
HOR WHY HIN
Man race 50up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km early bird 600฿ , 95 RM
600
40
รอจ่ายเงิน
-
-
66	E28-M156
พณา บัวศรี
Women race 50up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km early bird 600฿ , 95 RM
600
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
67	E28-M179
Hui Ru Tey
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
68	E28-M180
Wee Tat Tan
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
69	E28-M183
เสถียรพงษ์ ลือชา
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
32
รอจ่ายเงิน
-
-
70	E28-M211
ประพันธ์ นุโนชา
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
36
รอจ่ายเงิน
-
-
71	E28-M223
โสภา หวังดี
VIP Jersey medal ...early bird 600฿ , 95 RM
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
72	E28-M225
Yong Lim Sin
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
32
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
73	E28-M238
Bee Lay Goh
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
รอจ่ายเงิน
-
-
74	E28-M239
Soo Ting Chuah
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
38
รอจ่ายเงิน
-
-
75	E28-M240
Luo Han Wei
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
76	E28-M243
สุพจน์ ประทุม
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
77	E28-M244
ด.ต.ธนาชัย ถิ่นวัดกลาง
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
78	E28-M246
Loh Chee Yee
MAN race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km early bird 600฿ , 95 RM
600
38
รอจ่ายเงิน
-
-
79	E28-M247
Ooi See Peng
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
รอจ่ายเงิน
-
-
80	E28-M248
Lee Ee Mae
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
รอจ่ายเงิน
-
-
81	E28-M249
Chan Mei Foon
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
รอจ่ายเงิน
-
-
82	E28-M250
Tai Soh Heong
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
42
รอจ่ายเงิน
-
-
83	E28-M251
Ng Siew Phoay
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
36
รอจ่ายเงิน
-
-
84	E28-M252
Cheong Wei Ling
VIP Jersey medal and trophy...early bird 950 ฿ , 145 RM
950
34
รอจ่ายเงิน
-
-
85	E28-M253
Saw Eng Hock
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
38
รอจ่ายเงิน
-
-
86	E28-M257
Sunny Phang
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
40
รอจ่ายเงิน
หมายเหตุ : Sunny Phang
-
-
87	E28-M258
Subramanian Rajendra
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
42
รอจ่ายเงิน
-
-
88	E28-M259
Saw Ming Hern
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
34
รอจ่ายเงิน
-
-
89	E28-M260
Low Chuen Cheong
MAN race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ ,RM 95
600
42
รอจ่ายเงิน
-
-
90	E28-M261
Low Koh Hong
MAN race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km early bird 600฿ , RM 95
600
40
รอจ่ายเงิน
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949