รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai Angel Cycling 2020


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E28-M24
kasama khruaniam
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E28-M26
นัฐพร แก้วตาทิพย์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938TH
-
-
3	E28-M27
สาวิตรี นวลมี
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
4	E28-M32
รัฐกล คัคโนภาส
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
5	E28-M28
ปิยรัตน์ สินพิศุทธ์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
6	E28-M31
อัญชลี อมตเวทย์ 
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357969TH
-
-
7	E28-M34
ธนเดช เพ็งแก้ว
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358045TH
-
-
8	E28-M35
เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
9	E28-M36
ครรชิต ศรีสุวรรณกาฬ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357955TH
-
-
10	E28-M37
วิสัน สุคะมะโน 
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357969TH
-
-
11	E28-M38
ผดุงศักดิ์ ชูสุวรรณ
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358010TH
-
-
12	E28-M40
มณฑาทิพย์​ เสรีชุษณะ
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357875TH
-
-
13	E28-M41
นวพร วิจิตรพันธุ์
Women race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938YH
-
-
14	E28-M42
มลฤดี แนบเนียน
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357805TH
-
-
15	E28-M43
รอสณี สนุง
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
16	E28-M44
นูรฮาญาตี เจะฮะ
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
17	E28-M45
บุปผา ศิริพร
VIP T-shirt and medal : 350฿ , 55 RM
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRP629229666TH
-
-
18	E28-M46
จารุณย์ ชินพิเศษ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357867TH
-
-
19	E28-M47
สราวุฒิ บินคาเดอร์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357990TH
-
-
20	E28-M51
ศรากร มัทหมูหมาท
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วซื้อเพิ่ม S
-
-
21	E28-M54
Pek Yen
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
22	E28-M55
Soon aik Teng
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
23	E28-M58
Poh boon Tien
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
24	E28-M59
Tiong Kee Chwan
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
25	E28-M61
Ngo Cheng Hooi
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
26	E28-M62
Tan Sook Fang
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
27	E28-M60
JIN SHENG CHOY
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
28	E28-M65
MAUN KEING CHEONG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
29	E28-M66
AZRIL KARIM ANWAR BATCHA
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
30	E28-M67
TOH MENG PANG
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
31	E28-M68
YIK MUN CHAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
32	E28-M69
KAM HUA CHAN
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
33	E28-M70
HO BOON CHIN
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
34	E28-M80
ภคมน หงษ์คู
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด buy only Tshirt.... 250฿ ( 40 RM)
250
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
35	E28-M82
วรวรรณ ขณะรัตน์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
36	E28-M85
สรัช ดอกบัวแก้ว
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด buy only Tshirt.... 250฿ ( 40 RM)
250
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
37	E28-M92
Mohd Zul Fahmi Mohd Sopian
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
38	E28-M94
อดิศร เปียกลิ่น
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
39	E28-M115
Sornthep Jantaban
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
40	E28-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
41	E28-M118
พรอุมา หวันละเบ๊ะ
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357990TH
-
-
42	E28-M119
สุกัญญา หวัดแท่น
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357924TH
-
-
43	E28-M120
อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
44	E28-M121
นิตยา แซ่ยุ่น
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
45	E28-M125
มนต์ชาย ศรีนาค
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
46	E28-M127
ร.ต.ต.สังคม อินฟากท่า
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357836TH
-
-
47	E28-M128
อวยพร บุญวงศ์
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
48	E28-M129
สุนีรัตน์ อนุเสถียร
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
49	E28-M122
สักก์ ธรรมเจริญ
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357955TH
-
-
50	E28-M130
ภูดิท จันทวดี
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
51	E28-M133
รอนีตา นอระพา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357972TH รอเปลี่ยนเป็นไซต์ S
-
-
52	E28-M134
Srayut Kan
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
53	E28-M136
ธารทิพย์ สงสุวรรณ
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358054TH
-
-
54	E28-M137
นงเยาว์ ศึกหาญ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357898TH
-
-
55	E28-M138
นงนุช อิ่มอุระ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938TH
-
-
56	E28-M139
นิภา จิอู๋
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938TH
-
-
57	E28-M140
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358085TH
-
-
58	E28-M145
อดิศร เปียกลิ่น
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357836TH
-
-
59	E28-M149
Mohd Zul Fahmi Mohd Sopian
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
60	E28-M151
ดวงพร เสนาวัลย์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
61	E28-M153
HOR WHY HIN
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
62	E28-M156
พณา บัวศรี
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938TH
-
-
63	E28-M179
Hui Ru Tey
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
64	E28-M180
Wee Tat Tan
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
65	E28-M211
ประพันธ์ นุโนชา
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
66	E28-M223
โสภา หวังดี
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแลว้
-
-
67	E28-M225
Yong Lim Sin
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
68	E28-M238
Bee Lay Goh
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
69	E28-M239
Soo Ting Chuah
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
70	E28-M240
Luo Han Wei
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
71	E28-M243
สุพจน์ ประทุม
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
72	E28-M244
ด.ต.ธนาชัย ถิ่นวัดกลาง
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358045TH
-
-
73	E28-M246
Loh Chee Yee
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
74	E28-M247
Ooi See Peng
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
75	E28-M248
Lee Ee Mae
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
76	E28-M249
Chan Mei Foon
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
77	E28-M250
Tai Soh Heong
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
78	E28-M251
Ng Siew Phoay
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
79	E28-M252
Cheong Wei Ling
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
80	E28-M253
Saw Eng Hock
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
81	E28-M257
Sunny Phang
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : Sunny Phang
-
-
82	E28-M258
Subramanian Rajendra
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
83	E28-M259
Saw Ming Hern
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
84	E28-M260
Low Chuen Cheong
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
85	E28-M261
Low Koh Hong
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
86	E28-M264
อดุลย์ จิตตานุพงศ์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
87	E28-M265
พงศกร ตันนินิจกุล
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
88	E28-M266
สมชัย บุญวรกิจ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
89	E28-M267
บุญเอก ลีลารุจิเจริญ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
90	E28-M268
ประกายวัชร์ ตันติศยานันท์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
91	E28-M269
ศศิประภา จิตราวุธ
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
92	E28-M270
แสงเทียน ฟ้าแลบ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140358071TH
-
-
93	E28-M271
พฤษธวัช คุรุเสถียรพร
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
94	E28-M272
พรอุมา คุรุเสถียรพร
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
95	E28-M273
สุวิทย์ อังศุธรไพบูลย์
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
96	E28-M274
Choon Leh Teoh
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
97	E28-M276
HOR WHY HIN
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
98	E28-M241
Clement Chin Meng Yeow
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
99	E28-M293
สุนิษา คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
100	E28-M294
มานะ คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
101	E28-M295
เสถียรพงษ์ ลือชา
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
102	E28-M297
อภิรดี แก้วเอียด
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357840TH
-
-
103	E28-M298
ชุลีพร แก้วมรกฏ
VIP T-shirt and medal : 350฿ , 55 RM
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRP629229670TH
-
-
104	E28-M299
BOO BAN CHEANG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
105	E28-M300
ONG HUP HENG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
106	E28-M301
GOH GIM CHOAN
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
107	E28-M302
POH BENG KEAT
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
108	E28-M303
CHEONG SHEAU FANG
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
109	E28-M304
LIM AING
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
110	E28-M305
ANG AI LAN
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
111	E28-M306
QUAH AI PENG
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
112	E28-M307
TAN KEAN TEONG
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
113	E28-M315
วันชาติ มาทา
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าจัดส่งมาให้แล้วครับ
-
-
114	E28-M318
Hilman Khoo
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
115	E28-M319
นางรัตนา ชนะศรี
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
116	E28-M322
สมโภช สุภาพกุล
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357915TH
-
-
117	E28-M323
กวินนาฏ เครือทอง
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
118	E28-M326
วรพจน์ มณี
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้วRX140357938TH
-
-
119	E28-M327
YEAP THEAN CHYE
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
120	E28-M332
ANG ZHUN CHONG
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
121	E28-M333
YAP LIAN ENG
Women race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
122	E28-M334
CHIA SEET WAH
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
123	E28-M335
LIM LOK WAN
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
124	E28-M336
TEOH PENG HONG
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
125	E28-M337
TAN SWEE LING
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
126	E28-M338
CHUA HONG KI
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
127	E28-M339
YAP PAK HOW
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
128	E28-M340
TEE LIEW HOI
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
129	E28-M341
HAW AH CHYE
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
130	E28-M342
HOR WHY HIN
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
131	E28-M343
SOH SAY KOW
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
132	E28-M344
ANG CHEE CHONG
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
133	E28-M345
CHOW YONG KIAN
Man race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
134	E28-M346
CHUA TECK KA
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
135	E28-M347
CHEN KAI FOO
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
136	E28-M348
TAN LAY CHU
Women race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
137	E28-M349
TAN JOO CHIANG
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
138	E28-M350
NG ZHEN SHENG
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
139	E28-M351
TEOW HA EE
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
140	E28-M352
LEE AH TEE
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : lokka
-
-
141	E28-M373
อังเดร ตะโละโก
Women race 30-39 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
142	E28-M376
ธยาน์ ยอดเงิน
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อหน้างาน
-
-
143	E28-M385
สุตา พงษ์ธรรมรักษ์
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
144	E28-M386
ปิยะเนตร มหาสิทธิกุล
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
145	E28-M387
รัตนภรณ์ พุทธสาระพันธ์
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
146	E28-M388
สุวรรณี วริศรานุพงษ์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
147	E28-M389
อนันต์ ดวงโสภา
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : อ้น
-
-
148	E28-M390
นวลปรางค์ ชัยฤทธิ์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
149	E28-M391
วิมล ทองโอ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : แอ๊ด
-
-
150	E28-M392
กัญญา ปิยะศาสตร์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : แอ๊ด
-
-
151	E28-M393
สุนทร ปิยะศาสตร์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
152	E28-M429
สมศักดิ์ ว่องปรีชาวงศ์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
153	E28-M435
นายสุชาติ ชูสุวรรณ์
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
154	E28-M459
วันฮุสนา นฤชิต
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รบกวนจัดส่งแบบลงทะเบียน
-
-
155	E28-M460
วิโรจน์ เอ็นเย็บหนุด
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
156	E28-M466
สมสิน วางขุนทด
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
157	E28-M497
Calton Wong wai chian
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
158	E28-M499
Wong Wai Chian
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
159	E28-M512
ร ต.ท.กันตภณ สองเมือง
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
160	E28-M513
ปิยเนตร ตันสุริยวงศ์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
161	E28-M514
Vincent Lim
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
162	E28-M522
ปาลิตา ถาวรศรี
Women race 50 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
163	E28-M520
Ng Kin Rin
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
164	E28-M524
Chien Wei Sian
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
165	E28-M525
Kenneth Chee Khai Mun
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
166	E28-M526
Lim Litt
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
167	E28-M527
Choong Kok Keong
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
168	E28-M529
Koh Cheng Kiat
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
169	E28-M530
Chin Man Sam
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
170	E28-M535
Hilman Khoo
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
171	E28-M543
Vincent Lim
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
172	E28-M553
Hiew Fatt Keong
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
173	E28-M555
Kenny Kwong Kok Shyong
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
174	E28-M556
Chin Seo Hui
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
175	E28-M557
Yap Thai Cheong
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
176	E28-M577
วิรัช จิตราวุธ
Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
177	E28-M588
Jimmy Lee KH
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
178	E28-M603
Sermsak Kongdee
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
179	E28-M630
Chua Ken Ann
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
180	E28-M632
Yuen Kiew Chong
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
181	E28-M633
Low Jiun Yee
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
182	E28-M634
Chong Kek Seong
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
183	E28-M635
Low Poh Huat
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
184	E28-M636
Chin Cheng Khong
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
185	E28-M637
Yong Guo Hao
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
186	E28-M638
Loo Chiew Yong
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
187	E28-M652
Kwa Boon Siang
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
188	E28-M659
see hean kiew
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
189	E28-M669
LIM KAH TENG
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
190	E28-M673
theam huat tang
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
191	E28-M675
อนุพนธ์ แก้วศรี
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
192	E28-M691
Yee Foo Shien
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
193	E28-M755
Hong Fan Hoe
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
194	E28-M756
Ooi Cing Woei
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
195	E28-M767
Tiau Ling Kian
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
196	E28-M773
Joe Phai Lau
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
197	E28-M775
ฐิติกาญจน์ ปัญญาธีระกุล
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
198	E28-M781
Chang Khy Ven
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
199	E28-M787
Yap Eng Leong
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
200	E28-M789
Preecha Chuayboonya
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949