รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
Thai Angel cycling 2021


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E46-M3133
นรเศรษฐ์ ขวัญทองยิ้ม
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E46-M40
มณฑาทิพย์​ เสรีชุษณะ
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
3	E46-M6925
Saree Samae
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
4	E46-M6936
ปรียาภรณ์ ระบอบ
Women race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
5	E46-M6944
ศักดิเดช เลิศนิรันดร์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
6	E46-M6998
วรพจน์ มณี
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
7	E46-M7004
อับดุลรอแม ลิแจ
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : การสมัคร
-
-
8	E46-M7005
สมบัติ แสงมณี
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
9	E46-M7006
นัฐพร แก้วตาทิพย์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
10	E46-M7007
Theerayut Welukam
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
11	E46-M4395
นฤภร ศรีสุวรรณ์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
12	E46-M7011
ชัชญาภา พู่วาทีรักษ์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
13	E46-M2661
นพคุณ อ่อนโยนชัย
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
14	E46-M4189
ธาริต แซ่เยก
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
15	E46-M7013
Tawee Chuchuay
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
16	E46-M42
มลฤดี แนบเนียน
Women race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
17	E46-M7014
ศิริศักดิ์ บุญทักษิณาพันธุ์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
18	E46-M3122
มยุรี อ่อนโยนชัย
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
19	E46-M7015
ฮารง ยูนอ
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
20	E46-M4188
กฤษฎา มะยะหมัด
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
21	E46-M4283
พีระยุทธ เหล่าประชาวิทย์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
22	E46-M7018
ธนเดช เพ็งแก้ว
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
23	E46-M7023
อัญชลี อมตเวทย์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
24	E46-M7024
ราชณี ไตรยศักดา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
25	E46-M7025
ศุภฤกษ์ แซ่เฉี้ยง
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
26	E46-M7026
สราวุฒิ บินคาเดอร์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
27	E46-M2671
หรรษา วาทา
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
28	E46-M7028
อุไร เร้ดรัพ
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
29	E46-M7029
แอนโทนี่ เร้ดรัพ
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
30	E46-M7030
พลอย ธารีลาภรักษา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
31	E46-M7034
สมบัติ แซ่ลี่
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
32	E46-M7036
อุทัย ทักษกวิน
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
33	E46-M2663
วิชญาดา ประเสริฐคงแก้ว
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
34	E46-M7037
ร.ต.ต.สุวิทย์. ศรีวังแก้ว
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
35	E46-M7038
ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
36	E46-M7039
จารุณี สินศิลาเกตุ
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
37	E46-M7043
ธนาสร แซ่เบ๊
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
38	E46-M7047
สถาพร จุลานุพันธ์
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
39	E46-M7048
รุ่งนภา พึ่งน้ำ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
40	E46-M7049
วีระสุดา สวัสดี
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
41	E46-M7050
วชิรา เจริญศรี
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
42	E46-M7051
เกษรา เกตุชู
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
43	E46-M7055
ภานุวัฒน์ แก้วมณี
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
44	E46-M2807
ฐาปนิตย์ อินทนงค์
Man race OPEN เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
32
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
45	E46-M7056
ยุพิณ สุวรรณรัตน์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
46	E46-M4026
ธรรมบาล ขุนวิจิตร์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
47	E46-M7057
ภูเมธ ศักรินทราภิบาล
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
48	E46-M2805
คเณศ แซ่เลี้ยว
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
49	E46-M7058
เสรี ณะนวล
Man race 40-49 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
50	E46-M7060
พิพัฒน์ ไชยสุวรรณ
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
51	E46-M7062
วินัย โพธิพัฒน์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
52	E46-M7063
สุรีย์ สุขคู
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
53	E46-M7066
บุญธรรม ทองประดับ
Man race 60 up เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
54	E46-M7067
กาญจนา เกิดแก่น
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าจัดส่งให้แล้ว
-
-
55	E46-M7069
อรรถชัย ชุ่มจิตต์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
56	E46-M7070
กิตติมา จันทวงศ์
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
57	E46-M7072
จิราวัฒน์ คงเมฆ
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
58	E46-M7075
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
59	E46-M7076
ทองเทียน รัตนชัดเจน
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
60	E46-M151
ดวงพร เสนาวัลย์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
61	E46-M117
จันทร์จิรา แสงสุริยา
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้ว
-
-
62	E46-M293
สุนิษา คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ต้นสมัคร
-
-
63	E46-M294
มานะ คงสัมมา
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ต้นสมัคร
-
-
64	E46-M2167
ร.ต.อ.ออมสิน สุกสี
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : ต้นสมัคร
-
-
65	E46-M7079
สมพิศ จาปัญญะ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าจัดส่งให้แล้ว
-
-
66	E46-M7081
วันชัย ทิมขลิบ
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าส่งแล้ว
-
-
67	E46-M7082
มะรอซี มายิ
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
68	E46-M7083
นิพา อินริสพงค์
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
69	E46-M7084
Jirachat(DEOW) Jirojkul
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : AR5 Men50-59 R100
-
-
70	E46-M7091
ณัฐชญา รามจันทร์
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
71	E46-M7104
สุไลหมาน ฝาแหละ
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
72	E46-M7112
รอสณี สนุง
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
73	E46-M7113
Pawit Sriprasit
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
74	E46-M4579
สไลหมาน ฝาแหละ
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
75	E46-M7119
รอนีตา นอระพา
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
76	E46-M7144
นิตยา คงผล
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
77	E46-M7146
อรอุมา ฉัตรทอง
Women race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
78	E46-M7151
เพ็ญประภา สัจนรัชต์
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
79	E46-M7152
สุรัชต์ สัจนรัชต์
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
80	E46-M3168
กิตติพิชญ์ ภัทรพงศ์พันธ์
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายเงินแล้วที่พี่ต้นแล้ว
-
-
81	E46-M3169
กัญญาณัฐ แซ่จง
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายเงินแล้วที่พี่ต้นแล้ว
-
-
82	E46-M7158
ด.ต.วีระพงศ์ จันทวงศ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
83	E46-M3165
ถาวร สุขเกษม
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายเงินแล้วสมัครกับพี่ต้น
-
-
84	E46-M7168
สมเจตน์ เทศอินทร์
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จัดส่งที่อยู่เดียวกับ E46-M7169
-
-
85	E46-M7169
ภัสนา เทศอินทร์
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าจัดส่งให้แล้ว
-
-
86	E46-M7186
สุพัฒน์ ทองเสือ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
87	E46-M7197
ครรชิต ศรีสุวรรกาฬ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
88	E46-M7198
จิรชาติ จิโรจน์กุล
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
89	E46-M269
ศศิประภา จิตราวุธ
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น จ่ายเงินแล้ว
-
-
90	E46-M7229
เยี่ยม คชรัตน์
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
91	E46-M7230
สายัน หมวดจันทร์
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
92	E46-M7231
สาโรจน์ บุณยาดิศัย
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
93	E46-M7232
อดิศร เกษม
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
94	E46-M7233
เจริญชัย แซ่หลิว
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
95	E46-M7234
รุ่งโรจน์ สิริเบญจมาภรณ์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
96	E46-M7235
สุคนธ์ คชรัตน์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
97	E46-M7236
อังสนา เหล็กหลี
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
98	E46-M7237
สุพงค์ จริงจิตร
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
99	E46-M7238
จำเป็น จริงจิต
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สมัครที่พี่ต้น
-
-
100	E46-M7249
ดุสิต เพชรสุทธิ์
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
101	E46-M7289
คมกฤช เอนกชัย
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : พี่ต้นฝากสมัคร
-
-
102	E46-M7316
จันทนา หมัดหลี
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด buy only Tshirt.... 250฿ ( 40 RM)
250
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนค่าจัดส่งให้แล้ว
-
-
103	E46-M7453
kanapot kaewboot
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
104	E46-M7476
นาย มงคล เดชสงคราม
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
105	E46-M7477
น.ส จุรี หนูเอียด
Women race 50 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
106	E46-M6935
Ekaphon Treenetworakhun
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
107	E46-M7512
กฤษณ์ อารีราษฎร์
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
108	E46-M24
kasama khruaniam
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
109	E46-M7605
วัสสันต์ เต๋เอียดหยอ
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
110	E46-M7615
วัสสันต์ เต๋เอียดหยอ
Man race 50-59 เสือภูเขา Mountain bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
111	E46-M7616
กษมา เต๋เอียดหยอ
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
112	E46-M7616
กษมา เต๋เอียดหยอ
Women race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
113	E46-M1266
จตุพงศ์ ธรรมเดโช
AM6 : Man race 60 up เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
114	E46-M7651
มะรอนิง อาลี
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
115	E46-M7666
นางสาวณัฐนรี จิตรักมั่น
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
116	E46-M7668
นิเหล๊าะ หนิแว
Man race 30-39 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
117	E46-M7671
Mr.Abdulwahed Nihae
VIP Jersey medal and trophy 1000฿ , RM 150
1,000
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
118	E46-M7674
จารุณีย์ ชินพิเศษ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
119	E46-M7674
จารุณีย์ ชินพิเศษ
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
120	E46-M7677
วิชัย ตาแก้ว
Man race 50-59 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
121	E46-M7672
นิศานาถ รักศิลป์
VIP Jersey medal 30 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
122	E46-M4994
มูฮัมหมัด ยูโซะ
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
123	E46-M7678
ศุภวิช ดาราสุริยงค์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
124	E46-M7679
Rorie Masson
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
125	E46-M7680
Rorie Masson 0611723661
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
126	E46-M7682
Stephen Park
Man race 40-49 เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
127	E46-M775
ฐิติกาญจน์ ปัญญาธีระกุล
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อด้วยตัวเอง
-
-
128	E46-M4280
อุไรรัตน์ จันหนู
ซื้อเฉพาะเสื้อปั่นจักรยาน buy only Bike jersey... 650฿ ( RM 100 )
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อด้วยตัวเอง
-
-
129	E46-M7684
ลัดดา ตันเพชรรัตน์
Man race OPEN เสือหมอบ Road bike 70 Km 650฿ , RM 100
650
30
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนขาดไป 100 บาท
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949