Family Run โรงเรียนวัดบางศาลา ครั้งที่ 2
วันกิจกรรม
(Event Date)
22/Mar/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
22/Feb/2020
โรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปันบุญอุ่นรัก
วันกิจกรรม
(Event Date)
19/Jan/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
19/Dec/2019
วัดปทุมธาราวาส (วัดโปะหมอ) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิ่งเพื่อช่้าง Run for Elephants 2020
วันกิจกรรม
(Event Date)
19/Jan/2020
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
15/Dec/2019
โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
"จากจานเปล่า สู่จานข้าว" Virtual Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
15/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
15/Oct/2019
วิ่งที่ไหนในโลกก็ได้
Hatyai Happy Mothers Day Walk & Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
12/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
12/Jul/2019
สนามจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949