"จากจานเปล่า สู่จานข้าว" Virtual Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
15/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
15/Oct/2019
วิ่งที่ไหนในโลกก็ได้
Hatyai Happy Mothers Day Walk & Run
วันกิจกรรม
(Event Date)
12/Aug/2019
วันปิดรับสมัคร
(Deadline)
12/Jul/2019
สนามจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949