รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
วิ่งแก้บน VIRTUAL RUN ร่ำรวยต้อนรับปีฉลู


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E47-M227
วรณพัชร์ ปานนุกูล​
รับเสื้อร่ำรวยต้อนรับปีฉลู และเหรียญผ้าปักมงคล
345
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E47-M7666
นางสาวณัฐนรี จิตรักมั่น
รับเสื้อร่ำรวยต้อนรับปีฉลู และเหรียญผ้าปักมงคล
345
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E47-M46
จารุณย์ ชินพิเศษ
ซื้อเสื้ออย่างเดียว
289
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รอจัดส่ง
-
-
4	E47-M7553
พิมพารัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์
ซื้อเสื้ออย่างเดียว
289
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
5	E47-M7669
สุวินัย เพชรอภิรักษ์
รับเสื้อร่ำรวยต้อนรับปีฉลู และเหรียญผ้าปักมงคล
345
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
6	E47-M7670
ขรรค์ชัย ไหวดี
ซื้อเสื้ออย่างเดียว
289
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
7	E47-M7681
Noppasit Ritsawad
ซื้อเสื้ออย่างเดียว
289
44
กำลังตรวจสอบ/Checking
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949