หาดใหญ่เทรล 2020 Hatyai Trail

รับสมัคร (Number required)
1,000
สมัครแล้ว (Apply Now)
57

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 20/Jun/2021

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 30/Apr/2021

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานวิ่ง

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร (Has Fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

girl06k18 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-30 ปี
ค่าสมัคร 700 บาท
girl06k31 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 31-39 ปี
ค่าสมัคร 700 บาท
Girl06k40 : หญิง วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 40ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 700 บาท
girl18k18 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-30 ปี
ค่าสมัคร 1,100 บาท
girl18k31 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 31-39 ปี
ค่าสมัคร 1,100 บาท
girl18k40 : หญิง วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 1,100 บาท
girl30k18 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-30 ปี
ค่าสมัคร 1,500 บาท
girl30k31 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 31-39 ปี
ค่าสมัคร 1,500 บาท
girl30k40 : ผู้หญิง วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 40ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 1,500 บาท
man06k18 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-24 ปี
ค่าสมัคร 700 บาท
man06k25 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 25-34 ปี
ค่าสมัคร 700 บาท
man06k35 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 35-44 ปี
ค่าสมัคร 700 บาท
man06k45 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 6 กิโลเมตร รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 700 บาท
man18k18 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-24 ปี
ค่าสมัคร 1,100 บาท
man18k25 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 25-34 ปี
ค่าสมัคร 1,100 บาท
man18k35 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 35-44 ปี
ค่าสมัคร 1,100 บาท
man18k45 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 1,100 บาท
man30k18 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18-24 ปี
ค่าสมัคร 1,500 บาท
man30k25 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 25-34ปี
ค่าสมัคร 1,500 บาท
man30k35 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 35-44 ปี
ค่าสมัคร 1,500 บาท
man30k45 : ชาย วิ่งเทรลระยะ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 1,500 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

HATYAI TRAIL 2020
หาดใหญ่เทรล 2020

20 มิถุนายน 2564
Start/Finish : โรงเรียนวัดศรีษะคีรี ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครในวันที่ 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

**สำหรับนักวิ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลน้ำน้อย สามารถวิ่งในระยะ HYT6 ได้โดยไม่มีค่าสมัคร จำกัดแค่ 100 นักวิ่ง โดยจะไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก แต่เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล และไม่สามารถปรับเพิ่มระยะได้...โดยจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนในวันรับบิบ วันที่ 19 มิถุนายน 2564

หาดใหญ่เมืองแห่งสีสัน กับการเกิดขึ้นครั้งแรกของการวิ่งเทรล บนเส้นทางสุดท้าทาย ที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้หาดใหญ่ หลายหลากภูมิประเทศบนเส้นทางวิ่ง ที่เสมือนการเริ่มบุกเบิกเมืองหาดใหญ่
early bird จนถึง 30เม.ย. 64
HYT 30 ความท้าทายแบบสุดขั้ว 1500 บาท
HYT 18 ความท้าทายที่น่าลอง 1100 บาท
HTY 6 ความท้าทายสำหรับมือใหม่ 700 บาท

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้จะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดศรีษะคีรี โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา และโรงเรียนบ้านน้ำน้อย

บัญชีการโอนเงิน นายวชิรวิชญ์ ชัชชญากูล

ธนาคารกสิกรไทย 6522106176

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949