สมาชิกสวัสดิการ ศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30

รับสมัคร (Number required)
500
สมัครแล้ว (Apply Now)
139

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 31/Jan/2020

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 05/Feb/2020

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานอื่น

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร (Has Fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

y1 : ชื่อ-สกุล
ค่าสมัคร 300 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

#หมดเขตรับสมัครโครงการ 1 // 31 มกราคม 2563

โครงการ : กองทุนสวัสดิการสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30

ความเป็นมาของโครงการ

ประธานฯ และกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นปี 27/30 ได้มีแนวคิดร่วมกันว่าควรจะมีการสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ  ในรุ่นเดียวกัน ในหลาย ๆ กรณี เช่น พ่อ-แม่หรือแม้แต่ตัวเพื่อนร่วมรุ่นเองที่ได้เสียชีวิตลง เพื่อเป็นการปลอบขวัญและเป็นกำลังใจว่ายังมีเพื่อน ๆ ที่ยังคงระลึกนึกถึงกัน แม้จะห่างกันไปถึงกว่า 30 ปีแล้ว ด้วยเพราะเราได้เรียนจบมาในโรงเรียนเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ ๆ ที่ได้กลับมารวมตัวกันและมาเจอะเจอกันอีกในช่วงวัยทำงานแล้ว สายสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนยังคงมีอยู่เสมอ

โดยที่ผ่านมาทางรุ่น 27/30 มีเงินรายได้มาจากการจำหน่ายบัตรกิจกรรมเลี้ยงรุ่น รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าของรุ่น เช่น เสื้อรุ่นเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำแค่เพียงปีละครั้ง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายช่วยเหลือสมาชิกของรุ่น 27/30 เท่าที่ควร และกองทุนดังกล่าวก็ค่อย ๆ  ลดน้อยลงไปด้วย ถ้าไม่มีการจัดหารายได้มาเสริมเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อน ๆ หาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30 เพื่อการติดต่อในด้านต่าง ๆ โดยแต่ละท่านก็มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานที่ง่่ายด่ายและสะดวกขึ้นเมื่อใช้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนติดต่อประสาน โดยมีตัวแทนห้องและคณะกรรมการรุ่น ช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ ภายในรุ่น

2. สร้างความเป็นปึกแผ่น เหนียวแน่นกลมเกลียวกัน สร้างความผูกพันธ์กันในรุ่น 27/30

3. เพื่อช่วยเหลือ ปลอบขวัญและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ภายในรุ่น

4. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

วิธีการ

ผู้สมัครสมาชิกสมทบทุนเข้ากองทุนรายปี เพียงปีละ 300 บาท

โดยเงินที่ได้จากการสมทบทุนจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสังคมต่าง ๆ ของรุ่น อาทิเช่น

- มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

- มอบเงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความเสียใจหรือร่วมทำบุญ กรณี สมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร เสียชีวิต

- กิจกรรมด้านสังคมอื่น ๆ โดยมีเป้าประสงค์หลักคือเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นของเรา ซึ่งจะได้มีการนำเสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นครั้ง ๆ ในโอกาสต่อไป

- ในอนาคตหากกองทุนสวัสดิการสมาชิกมีความพร้อมและเข้มแข็งมากขึ้น จะพิจารณาเพิ่มเติมในการช่วยเหลือกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและทุพพลภาพ

การสมัคร

1. สมัครผ่านตัวแทนห้องของแต่ละห้อง

2. สมัครผ่านคณะกรรมการรุ่นหาดใหญ่วิทยาลัย 27/30

3. สมัครผ่านเว็บไซต์  www.okallsport.com


วิธีการสมัครออนไลน์  "สมาชิกสวัสดิการศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30"

1. เข้าไปที่เว็บไซต์  https://www.okallsport.com

2. เลื่อนไปที่กิจกรรม "สมาชิกสวัสดิการศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30"  กดที่ภาพหรือคลิกปุ่ม "สมัคร" (Apply)

3. กรณีเข้ามาที่เว็บไซต์ครั้งแรก รบกวนกรอกรายละเอียดของแต่ละบุคคลก่อน

****เลือกกรอกข้อมูลเฉพาะตรงกรอบสีแดงก็ได้และกดปุ่ม "สมัคร" หลังจากนั้นจะเข้าไปกรอกรายละเอียดของกิจกรรม

     3.1 ทีม "ญ.ว."

     3.2 ขนาดเสื้อ "ไม่มีเสื้อ"

     3.3 ติ๊กถูก "ยอมรับ"

     3.4 กด "บันทึก"

     3.5 กรอก "ชื่อ-สกุล มือถือ จำนวนเงินโอน 300 บาท" *** เลือกธนาคารกรุงไทย หรือ พร้อมเพย์ ***

     3.6 แนบไฟล์สลิปธนาคาร เมื่อโอนเงินแล้ว เลือก "Choose File"

     3.7 กด "ส่งหลักฐานโอนเงิน"  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนสมัคร

4. หลังโอนเงินแล้วรอปรับเปลี่ยนสถานะที่หน้าเว็บไซต์ประมาณ 2 วัน นับจากวันสมัคร

5. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะได้ที่ หน้าเว็บกิจกรรมเช่นเดิม เลือกที่ปุ่ม "รายชื่อผู้ลงทะเบียน"

6. สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนห้องแต่ละห้อง / ไลน์แอด ID (มี @ นำหน้า) : @okallsport / 081 5429949 ดุสิต-เก๋ (3/8 และ 6/7)


        ในอนาคตเมื่อสมาชิกเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีเงินในกองทุนสะสมที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีการจัดการเพิ่มสวัสดิการด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอน...


จึงใคร่ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ  หาดใหญ่วิทยาลัย รุ่น 27/30 ให้มาร่วมสมัครกันเพื่อเสริมความเข้มแข็ง ยั่งยืน และแสดงถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและได้ร่วมบุญกันของเพื่อน ๆ ในรุ่นครับ

                    

ขอบพระคุณมากครับ

ประธานฯ และคณะกรรมการหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 27/30


คณะกรรมการรุ่น ญ.ว.27/30

ปีบริหาร 2562 - 2563

1. นายจิรชาติ จิโรจน์กุล ประธาน
2. นายนพพร กัปปิยโวหาร รองประธาน
3. น.ส.สุวิมล ศิริวัฒนไพฑูรย์ รองประธาน
4. น.ส.สหัสา เชยทอง เลขานุการ
5. นายวิชิต รุจิพัชรกุล เหรัญญิก
6. นายไพฑูรย์ บัวทอง เหรัญญิก
7. น.ส.มยุรี เพ็ชรมาลัย ฝ่ายประสานงาน
8. นางจีระภัสสร์ เกตตะพันธ์ ฝ่ายประสานงาน
9. น.ส.อาภรณ์ แสงแก้ว ฝ่ายประสานงาน
10. นางนงคราญ ธรรมเพชร ฝ่ายจัดหารายได้
11. นายดุสิต พิทยาพิพัฒน์กุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตฯ
12. นายฐานัท โชติรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ
13. น.ส.กมลพร แซ่เนี้ยว ประสานงาน ม.ต้น
14. นายวรวิทย์ เย็นใจชน ที่ปรึกษา
15. นายภูวเดช พรหมเสนา ที่ปรึกษา
16. นายวีรศักดิ์ ศรีวิริยะไพบูลย์ ที่ปรึกษา
17. นายจักรี สุวรรณภูมิ ที่ปรึกษา
18. นายวิชัย ชีววัฒนารมย์ ที่ปรึกษา
19. น.สพ.กิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
20. นายอัครภณ มหันตะมะ ที่ปรึกษา
21. น.ส.ชนาวรรณ เจริญศรีเกษม ที่ปรึกษา
22. นางจันทนันทน์ พันธนียะ ที่ปรึกษา
23. นายทีฆโชติ ชูทองฐิติกุล ที่ปรึกษา
24. นายครรชิต สืบชนะ ที่ปรึกษา


ตัวแทนห้อง หาดใหญ่วิทยาลัย 27/30

ม.3 มั้น, เซี๊ยะ, ต้อ, เจน , อาทิตย์


6/1 ชุ , กิ้ว.
6/2 นก , ศิรินทิพย์
6/3 ฑูรย์ , อิ๋ว
6/4 เดียว , ไก่ , ปัญญา
6/5 เซียว , โจ้ , หนุ่ย
6/6 แอ๊ว , ออฟ
6/7 มั่ม , ต้อ , เก๋
6/8 บี , เจน , ฟอง.
6/9 แอ๊ะ , เอื้อง.
6/10 หมี่ , กบ.
6/11 เซี๊ยะ , เล็ก.
6/12 ไผ่ , เสาด๊ะ
6/13 ก้อย.
6/14 จเ ร, หน่ำ.
6/15 เป็ด, แมน.
6/16 อ๊อด , อ้วน , ทน.
6/17 หนุ่ย , ใหญ่ , ไพ

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949