วิ่งเพื่อช่้าง Run for Elephants 2020

รับสมัคร (Number required)
2,000
สมัครแล้ว (Apply Now)
896

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 19/Jan/2020

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 19/Dec/2019

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานวิ่ง

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร (Has Fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

buyB : ซื้อเฉพาะเสื้อสีน้ำเงิน+ ส่งEMS
ค่าสมัคร 350 บาท
buyW : ซื้อเฉพาะเสื้อสีขาว + ส่งEMS
ค่าสมัคร 350 บาท
F19 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
ค่าสมัคร 500 บาท
F20 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุ 20-29 ปี
ค่าสมัคร 500 บาท
F30 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุ 30-39 ปี
ค่าสมัคร 500 บาท
F40 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุ 40-49 ปี
ค่าสมัคร 500 บาท
F50 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุ 50-59 ปี
ค่าสมัคร 500 บาท
F60 : Funrun 5.5 Km. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 500 บาท
M19 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
ค่าสมัคร 600 บาท
M20 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุ 20-29 ปี
ค่าสมัคร 600 บาท
M30 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุ 30-39 ปี
ค่าสมัคร 600 บาท
M40 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุ 40-49 ปี
ค่าสมัคร 600 บาท
M50 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุ 50-59 ปี
ค่าสมัคร 600 บาท
M60 : Mini Marathon 11.5 Km. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 600 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

วิ่งเพื่อช่้าง Run for Elephants 2020
อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ เขาสอยดาว
Start เวลา 5.30 น ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
จัดโดย กองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้ากองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว
เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันช้างป่าออกมาทำลายทรัพย์สินของราษฎร และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เสื้อ Mini Marathon 11.5 Km. ราคา 600 บาท
ปล่อยตัวเวลา 5.30 น.Funrun 5.5 Km. ราคา 500 บาท
ปล่อยตัวเวลา 6.00 น.ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5
รุ่นการแข่งขัน แบ่งเป็น Funrun (5.5 km)
แบ่งเป็น รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี , อายุ 50-59 ปีและ อายุ 60 ปีขึ้นไป. ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5
รุ่นการแข่งขัน แบ่งเป็น Mini Marathon (11.5 km)
แบ่งเป็น รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี , อายุ 50-59 ปีและ อายุ 60 ปีขึ้นไป.
**นักวิ่งทุกท่านได้รับ อาหาร บิบ เสื้อ และเหรียญรางวัล

สอบถามได้ที่
คุณอำนาจ 096-2519291, ประสงค์ 089-9309426
LINE : @okallsport
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.okallsport.com

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949