Hatyai Happy Mothers Day Walk & Run

รับสมัคร (Number required)
2,000
สมัครแล้ว (Apply Now)
0

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 12/Aug/2019

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 12/Jul/2019

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานวิ่ง

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร (Has Fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

1.1 : วิ่งรับเหรียญและอาหารเช้า รุ่น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (*ไม่มีเสื้อ)
ค่าสมัคร 99 บาท
1.2 : วิ่งรับเหรียญและอาหารเช้า รุ่น ผู้ใหญ่ (*ไม่มีเสื้อ)
ค่าสมัคร 129 บาท
2.1 : วิ่ง รับเสื้อ เหรียญและอาหารเช้า
ค่าสมัคร 328 บาท
3.1 : ซื้อเฉพาะเสื้ออย่างเดียว (รับที่ร้าน/หน้างาน)
ค่าสมัคร 199 บาท
3.2 : ซื้อเฉพาะเสื้ออย่างเดียว (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน)
ค่าสมัคร 219 บาท
3.3 : ซื้อเฉพาะเสื้ออย่างเดียว (ส่งไปรษณีย์ EMS)
ค่าสมัคร 249 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

งานจบแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะ

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949