รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
"จากจานเปล่า สู่จานข้าว" Virtual Run


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E29-M50
วรนิษฐา ดำใส
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997842 TH
-
-
2	E29-M53
จินตนา พุทธสุภะ
หมดเขตสมัครแล้ว
400
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997895 TH
-
-
3	E29-M56
ทิพวรรณ เสริมแก้ว​
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997621 TH m. 2 ตัว​ 3xl-1ตัว
-
-
4	E29-M22
Dusit Pittayapipatkul
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
5	E29-M57
ปพนธนัย สังข์ศิลปสกุล
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997825 TH
-
-
6	E29-M63
วราภรณ์ ดรแปว
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997745 TH
-
-
7	E29-M64
สุรพล ชัยสิทธิพล
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997754 TH ส่งทางไปรณีย์พร้อมค่าส่ง 50 รวมโอน 500 ครับ
-
-
8	E29-M71
สรัญญา ปานม่วง
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997706 TH
-
-
9	E29-M72
Yanawarut Thongyoj
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
10	E29-M79
Nuanpan Suwansumrit
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
11	E29-M82
วรวรรณ ขณะรัตน์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997604 TH
-
-
12	E29-M83
ประภัศร์ มานิตย์กุล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997799 TH
-
-
13	E29-M49
ณัฐธกา กล่อมหอ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
14	E29-M86
Saraphon Songwarin
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997652 TH
-
-
15	E29-M87
Nunthaka Limsantithum
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
16	E29-M89
ปัญญวีร์ ชัยยะศิสุวรรณ
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997900 TH
-
-
17	E29-M93
สุรพันธ์ จ๋าประยูร
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
18	E29-M97
ผการัตน์ กลิ่นเกษร
หมดเขตสมัครแล้ว
400
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229842TH...
-
-
19	E29-M99
จินตนา ธารณธรรม
หมดเขตสมัครแล้ว
400
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997895 TH
-
-
20	E29-M100
เฉลิมศรี แจ้งสว่าง
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229785TH...EI 228997670 TH
-
-
21	E29-M102
อ้อมใจ จองเดิม
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว รับที่พี่เอ๋
-
-
22	E29-M103
นลิน กฤตศิลป์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997737 TH
-
-
23	E29-M104
หทัยพัสร์ ธีระธนานนท์
หมดเขตสมัครแล้ว
400
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับที่เอ๋
-
-
24	E29-M105
กมล หลีกุล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997697 TH
-
-
25	E29-M106
จรินทร์ ฉัตรศิริเวช
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229839TH...
-
-
26	E29-M107
ฐิติรัตน์ ไกรสุรสีห์
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว รับที่Boatbakery
-
-
27	E29-M108
ธวัฒน์ ม่วงหิน
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229737TH...EI 228997839 TH
-
-
28	E29-M109
ทิพสุคนธ์ มูลจันที
หมดเขตสมัครแล้ว
400
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 265647430 TH
-
-
29	E29-M110
สาอุดี เบ็ญราซัค
หมดเขตสมัครแล้ว
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229754TH...รับที่คุณเอ๋
-
-
30	E29-M111
วิทวัส สังขะวิชัย
หมดเขตสมัครแล้ว
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229706TH... EI 228997887 TH
-
-
31	E29-M112
ภิญญาพัชญ์ สุรัชช์ธนานนท์
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997771 TH
-
-
32	E29-M113
นัยนา ร่วมสนิท
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997683 TH
-
-
33	E29-M116
สิริทิพย์ อัศวโชคชัย
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
34	E29-M123
ขวัญฤทัย อาจทอง
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
35	E29-M124
วนิดา แซ่ลิ้ม
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997649 TH
-
-
36	E29-M131
สง่าวุฒิ กอประเสริฐถาวร
หมดเขตสมัครแล้ว
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 228997581 TH
-
-
37	E29-M135
ธัญญรัตน์ อาทิตย์
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
38	E29-M141
Orawan Prathum
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
39	E29-M142
เลิศบุญ วงษ์สำมะโน
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997618 TH
-
-
40	E29-M143
สุชาดา คำเพราะ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
41	E29-M144
อนุพงษ์ นาคสุวรรณ
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
42	E29-M147
อภิวันท์ จุลบุตร
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997856 TH
-
-
43	E29-M150
สุภาวดี มีจั่นเพชร
หมดเขตสมัครแล้ว
400
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229860TH...EI 228997635 TH
-
-
44	E29-M171
อิซดิฮาร แวมายิ
หมดเขตสมัครแล้ว
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว เสื้อไซต์ L
-
-
45	E29-M172
วีระพงศ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับที่คุณเอ๋
-
-
46	E29-M173
ศศลักษณ์ ดวงรักษ์
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229723TH...
-
-
47	E29-M174
ธัญญลักษณ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับที่คุณเอ๋
-
-
48	E29-M175
บารเมษฐ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับที่คุณเอ๋
-
-
49	E29-M176
ภัทรกฤต ภัทรตรีกมล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับที่คุณเอ๋
-
-
50	E29-M177
ธัชวรรณ หงษ์นาค
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
51	E29-M181
ธนาสกล วิชาไทย
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997666 TH
-
-
52	E29-M195
มะดาโอ สาแล็ะ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997595 TH
-
-
53	E29-M200
Suang Tangwongsirikun
หมดเขตสมัครแล้ว
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229856TH...EI 228997710 TH
-
-
54	E29-M214
อภิญญา แสงแก้ว
หมดเขตสมัครแล้ว
400
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229710TH...EI 228997723 TH
-
-
55	E29-M216
สุมลฑา สุขสมบัติ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997860 TH
-
-
56	E29-M224
ปกิตตา ศรีวรารักษ์
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229745TH...EI 265647457 TH
-
-
57	E29-M228
ภัทรพงศ์ สํารวมรัมย์
หมดเขตสมัครแล้ว
400
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
58	E29-M229
ศุภากร มาก๋อง
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
59	E29-M231
ศุภากร มาก๋อง
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
60	E29-M236
นายธีรยุทธ เส่งเซ่ง
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
61	E29-M256
ทิพาพร บัวทองสุข
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
62	E29-M262
ณัฐพล วงศ์สระน้อย
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
63	E29-M277
พลอยนภัส ปรีชาดำบรรพ์
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
64	E29-M279
พิรัติพล แก้วจินดา
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : EI 228997913 TH
-
-
65	E29-M284
ณรงค์ พงษ์พนัส
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229771TH...EI 265647443 TH
-
-
66	E29-M281
ญามีละฮ์ เจ๊ะอูมา
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229808TH...EI 226656355 TH
-
-
67	E29-M286
อําไพ แซ่จิว
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 265683159 TH
-
-
68	E29-M287
จิดาภา ทองเอี่ยม
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 265683176 THเสื้อ2ตัว M,XL
-
-
69	E29-M288
ฑิฆัมพร คุณวัฒน์บัณฑิต
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 265683159 THไซต์ M 2ตัว โอนตังแล้ว EI 226656369 TH
-
-
70	E29-M290
สุชาดา สีการแก้ว
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 265683162 TH
-
-
71	E29-M291
ปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
72	E29-M292
ธนัญญา กันโต
หมดเขตสมัครแล้ว
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว เสื้อ 2 ตัว ไซต์ M กับไซต์ L EI 297058001 TH
-
-
73	E29-M296
Anocha Udomruk
หมดเขตสมัครแล้ว
400
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
74	E29-M308
สาริณีย์ วีระประทุม
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 297057995 TH
-
-
75	E29-M309
รัสรินทร์ ช่างประดิษฐ์วงษ์
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229799TH...EI 226656341 TH
-
-
76	E29-M310
สายใจ แซ่จิว
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 226656372 TH
-
-
77	E29-M311
อภิญญา แซ่จิว
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 226656372 TH
-
-
78	E29-M312
ชมพูนุท แซ่ไล่
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229768TH...20km EI 297058029 TH
-
-
79	E29-M313
อาภรณ์ นุชยิ้มย่อง
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229825TH...ส่งเหรียญแล้ว EI 226656338 TH 20KM
-
-
80	E29-M314
ณัฐณิชา เวียงเงิน
หมดเขตสมัครแล้ว
400
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว EI 297058001 TH
-
-
81	E29-M316
ซาลาฮุดิน​ ตา​เฮ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
82	E29-M320
สิริลดา สิทธิวิชชาพร
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งเหรียญแล้ว
-
-
83	E29-M324
วรพิชญ ทรัพย์ศิริ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 297058001 TH
-
-
84	E29-M328
ไพศาล เซี่ยงคิ้ว
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP629229811TH...EI339189756TH ไซต์เสื้อ 4XL ระยะ11.43
-
-
85	E29-M507
วรรณศร วรรณศิริ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI339189742TH
-
-
86	E29-M650
อารีรัตน์ ด้วงเงิน
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
500
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP 6292 2969 7 TH
-
-
87	E29-M670
อภิสิทธิ์ กูลโพธิ์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP 6292 2968 3 TH
-
-
88	E29-M674
Chonticha Sriborirak
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP 6292 2965 2 TH
-
-
89	E29-M676
โชษิดา พรหมรัตน์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP 6292 2965 2 TH
-
-
90	E29-M677
ศศลักษณ์ ดวงรักษ์
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : มี e-bib เพิ่มด้วยน่ะครับ RP 6292 2972 3 TH
-
-
91	E29-M712
เจริญ เทียนทอง
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : RP 6292 2976 8 TH
-
-
92	E29-M24
kasama khruaniam
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
93	E29-M774
สุวิทย์ แก้วอำนาจ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949