รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
ยักษ์กัญชาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E26-M76
สมบูรณ์ พงศ์ธำรง
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
2	E26-M78
พรรณบุปผา สุพงษ์
c
350
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
3	E26-M84
กัญญารัตน์ เอกกระจาย
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
4	E26-M88
เจริญ ชัยรักษ์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
5	E26-M91
ศิริเพ็ญ หนูพรหม
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
6	E26-M154
กาญจนา -
c
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (s) 2 ตัว (l) 2 ตัว (x)(l) 3 ตัว รวม 7 ตัว/El228920741TH สั่งเพิ่ม 2 ตัว โอนเงินเมื่อ13 กย 62
-
-
7	E26-M157
พจ.อัญชลินทร์ เทียนดอนไพร
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /L=1,XL=2
-
-
8	E26-M158
ชิต รุลปักษ์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : S=1,M=1/รับที่Boat Bek
-
-
9	E26-M159
รุ่งรดา โพธิ์ลิบ
c
350
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920653TH/XS=1.M=1/EMS
-
-
10	E26-M160
รุ่งทิพย์ สุวรรณรังษี
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /XS=1,L=1/รับที่Boat Bekery
-
-
11	E26-M124
วนิดา แซ่ลิ้ม
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920738TH/L=1/EMS
-
-
12	E26-M161
จุรีพร ดินลานสกูล
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
13	E26-M162
เบญจมาศ นันตะสุคนธ์
c
350
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920684TH/2XS=1,M=1,L=1/EMS
-
-
14	E26-M163
ธนวัฒน์ ซีบังเกิด
c
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920675TH/2XL=1
-
-
15	E26-M164
สุพิน พรามแก้ว
c
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920548TH/2XL=1
-
-
16	E26-M165
เสกสันติ์ เทพแก้ว
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920698TH/M=1
-
-
17	E26-M166
ชนะ นวลลออง
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920640TH/L=2/EMS
-
-
18	E26-M168
อรุณี จารุจินดา
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920636TH/L=1,XL=1/ส่วนเกินร่วมทำบุญ
-
-
19	E26-M169
กชรัศมิ์ พงศบวรทรัพย์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
20	E26-M170
นางสาวฐติมา แก้วยะรัตน์
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920534TH
-
-
21	E26-M178
ณภัทร โฆษิตพันธวงศ์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
22	E26-M181
ธนาสกล วิชาไทย
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สั่งเสื้อ 2ขนาด คือ 36 และ 40 (S ; L)
-
-
23	E26-M182
อมายาวี ลำโป
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
24	E26-M186
ชูชิต แจ่มเจริญ
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 368381141 TH/M=3 ,L=2/
-
-
25	E26-M187
ภัชราภรณ์ จำปากุล
c
350
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : El228920596TH
-
-
26	E26-M189
ชวโรจน์ รอดแทน
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : El228920605TH
-
-
27	E26-M190
พ.ญ.พรทิพา สิงหโกวินท์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /L=2,XL=1,2XL=1,3XL=1
-
-
28	E26-M191
แสงระวี ลอยจินดารัตน์
c
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920579TH/XL=1
-
-
29	E26-M192
พิชานนท์ จีนหมวกดำ
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX352679635TH
-
-
30	E26-M194
นายวศิน ทรัพย์​เจริญ
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
31	E26-M196
เรวดี ทองศิริ
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920551TH
-
-
32	E26-M198
อุเทล เพื่อมพูล
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
33	E26-M199
ภานุวัต รัตนกรัณฑ์
c
350
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
34	E26-M201
อภิรัฐ บุญส่ง
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920619TH
-
-
35	E26-M202
ธีรยุทธ ปิ่นแก้ว
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920582TH
-
-
36	E26-M203
อัมราณ หะยีแวนาแว
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
37	E26-M204
Suthaporn Thongchouy
c
350
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
38	E26-M205
jirattikan thirarom
c
350
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
39	E26-M206
ศุภสุตา ชุมนิรัตน์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เสื้อ 2 ตัว ไซต์ M กับไซต์ L
-
-
40	E26-M207
สุรัตนา สมนวล
c
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920724TH
-
-
41	E26-M209
วนิดา เพชรโยธา
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : /El228920738TH
-
-
42	E26-M212
รุจิรา ช่วยบุญชู
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
34
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
43	E26-M215
ปัทมาสน์ ดิษยทัต
c
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684431 TH
-
-
44	E26-M217
อุษณีย์ บุญวรรณโณ
c
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684445 TH
-
-
45	E26-M197
เกวลิน นุกูลรัตน์
c
350
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684428 TH
-
-
46	E26-M218
ปิยวรรณ สุวรรณวงศ์
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684388 TH เสื้อ 2 ตัว ไซต์ L กับไซต์ 2XL
-
-
47	E26-M219
มนตรี กาฬสุวรรณ
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684414 TH
-
-
48	E26-M132
จารุณี กิจบำรุง
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684326 THเสื้อ 2 ตัว ไซต์ L กับไซต์ XL
-
-
49	E26-M220
สุชินี รังสิมาวงศ์
c
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684374 TH
-
-
50	E26-M221
แวรอฮาณี แวยูโซ๊ะ
c
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684405 TH
-
-
51	E26-M222
อัจฉรา เพชรประดับ
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684343 TH
-
-
52	E26-M226
วรรณวนัช จิตมั่น
c
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684365 TH
-
-
53	E26-M227
วรณพัชร์ ปานนุกูล​
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับแล้ว
-
-
54	E26-M230
นพนันทน์ เทพรัตน์
c
350
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
55	E26-M232
สุกัญยา ฆังวารี
c
350
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684357 TH
-
-
56	E26-M234
รุ่งรัตน์ ชูสกุล
c
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684391 TH
-
-
57	E26-M235
ประดับ รัตนวงค์
c
350
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EX 352684459 TH
-
-
58	E26-M237
ชัชชัย ชวนตันติกมล
c
350
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
59	E26-M245
นารี อ่อนวงศ์
c
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997578 TH
-
-
60	E26-M254
ภานพ แจ้งพลอย
c
350
48
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : เสื้อ3ตัว40/42/48 สามขนาด
-
-
61	E26-M255
กัณต์กวี นาคเสน
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 228997927 THเสื้อไซต์ L,XL,4XL ทั้งหมด 3 ตัว
-
-
62	E26-M285
เพลินวรา เลื่อนลอย
c
350
32
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 297057981 TH
-
-
63	E26-M324
วรพิชญ ทรัพย์ศิริ
c
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI 297058001 TH
-
-
64	E26-M325
คเณศ บุญลักษณานุสรณ์
c
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งแล้ว
-
-
65	E26-M330
ลัทธกิจ บุญลักษณานุสรณ์
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ส่งแ้ว เสื้อ 2 ตัว ไซต์ M กับไซต์ L
-
-
66	E26-M538
เสาวลักษณ์ มีเวที
c
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : EI339189725TH เสื้อ 2 ตัว ไซต์ L
-
-
67	E26-M2219
อภิญญา แสงแก้ว
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : จัดส่งให้ด้วยครับ
-
-
68	E26-M2220
นายภูทัย จุติ
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จัดส่งให้ด้วยครับ
-
-
69	E26-M106
จรินทร์ ฉัตรศิริเวช
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
70	E26-M24
kasama khruaniam
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
71	E26-M3266
กาญจนา วรรณลักษณ์
ซื้อเสื้อ 1 ตัว + จัดส่ง
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949